Kuluva rakennerahastokausi (2014–2020) on päättymässä. Rakennerahasto-ohjelman kautta rahaa kanavoidaan moneen kohteeseen, muun muassa usean asiakasyrityksemmekin käyttämään ELY-keskukseen Kehittämisavustukseen. Ohjelmakauden päättyminen voikin kuluvana vuonna vaikuttaa määrärahatilanteeseen ja hankkeiden käynnistymiseen monella ELY-alueella. 

Viimeinen vuosi kuluvaa kautta tarkoittaa käytännössä sitä, että tietyillä alueilla määrärahoja on käytettävissä paljon, kun taas toisaalta tietyillä alueilla rahatilanne on niukka. Esimerkiksi Länsi-Suomessa Kehittämisavustus-rahoitusta on tänä vuonna painotettu aloittaviin ja nuoriin yrityksiin, ja hankkeita tarkastellaan melko kriittisesti; Uudellamaalla Kehittämisavustukseen varatut määrärahat ovat olleet jo useamman vuoden lopussa. Sen sijaan esimerkiksi Pohjois- ja Itä-Suomessa myöntövaltuutta yritysten kehittämisavustushankkeisiin tuntuisi olevan vielä hyvin käytettävissä.

Missään nimessä Kehittämisavustusta ei kannata millään alueella tästä syystä jättää hakematta, mutta on huomionarvoista, että ohjelmakauden päättyminen vaikuttaa monella alueella määrärahojen suuruuteen. Tästä syystä hyviäkin hankkeita voi jäädä ilman tukirahoja tai hyväksyttäviä kustannuksia voidaan karsia, jolloin jäljellä olevaa tukirahapottia saadaan jaettua useammalle yritykselle.

Rakennerahastokauden vaihtuessa kannattaa myös huomioida hankkeiden toteutusajat, jotka voivat rahoituksesta riippuen vaihdella. Lähtökohtaisesti hankkeet voi kuitenkin viedä päätökseen vielä vuoden 2020 jälkeen, ja toisaalta on mahdollista, että uusia päätöksiäkin rahoituksen suhteen voidaan tehdä vielä vuoden 2021 aikana.

Uuden rakennerahastokauden (2021–2027) valmistelu on pitkällä, ja luonnos ohjelmasta valmistuu kevään aikana. Todennäköisesti ilmastonmuutoksen torjunta tulee nousemaan tärkeään asemaan hankkeiden arvioinneissa. Aiempien kokemuksien pohjalta on todennäköistä, että rakennerahastokauden alku voi siirtyä jonkin verran; käytännön tasolla tämä voi tarkoittaa, että alkuvuodesta 2021 ELY:n yritysten kehittämiseen tarkoitettua tukirahoitusta ei ole saatavilla lainkaan uusiin hankkeisiin, vaan haku saattaa avautua vaikkapa vasta syksyllä 2021.

Euroopan Unioni myöntää Suomelle tukirahoitusta kahdesta rakennerahastosta. Euroopan alukekehitysrahasto (EAKR) tukee mm. pk-yritysten kasvua ja kilpailukykyä. Euroopan sosiaalirahaston (ESR) tuet kohdistetaan esimerkiksi työllisyyden edistämiseen ja organisaatioiden osaamisen kehittämiseen. Ohjelmakaudella 20142020 on myönnetty jo noin 2,6 miljardia euroa tukirahoitusta, ja hankkeista kolme neljästä on kohdistunut nimenomaan EAKR-rahastoon. Rakennerahastotoiminta on käynnistynyt Suomessa vuonna 1995.

Suomen parasta osaamista julkiseen rahoitukseen

Eniten onnistuneita hakemuksia, edistynein softa ja happotestatut prosessit. Näillä eväillä autamme useampia kasvuyrityksiä onnistuneelle rahoituspolulle, kuin kukaan muu.