Kansainvälistyminen tarkoittaa yrityksen toiminnan laajentamista ulkomaisille markkinoille. Tämä voi sisältää viennin ja tuonnin, ulkomailla tapahtuvan tuotannon, franchising-toiminnan tai tytäryhtiöiden perustamisen. Kansainvälistyminen on monivaiheinen prosessi, joka vaatii huolellista suunnittelua, markkinatutkimusta ja resurssien kohdentamista. Se voi tarjota yrityksille pääsyn uusiin asiakassegmentteihin, laajempiin markkinoihin ja mahdollisuuden hajauttaa riskejä.

Kansainvälistyminen ja rahoitus

Kansainvälistyminen on merkittävä tekijä, sillä se voi lisätä yrityksen kasvupotentiaalia ja taloudellista vakautta. Rahoittajat, kuten pankit, sijoittajat ja muut rahoituslaitokset, arvioivat usein yrityksen kansainvälistymissuunnitelmia osana rahoituspäätöstä. Kansainvälistyminen voi parantaa yrityksen tuotto-odotuksia, mutta se lisää myös riskejä, kuten valuuttakurssiriskejä, poliittisia riskejä ja kulttuurien välisiä eroja. Rahoittajat etsivät vakuuttavaa liiketoimintasuunnitelmaa, joka osoittaa yrityksen kyvyn hallita näitä riskejä ja hyödyntää kansainvälisiä mahdollisuuksia.

Kansainvälistyminen julkisen rahoittajan näkökulmasta

Kansainvälistymishankkeen rahoittaminen on usein osa laajempaa taloudellista kehitysstrategiaa. Julkiset rahoittajat, kuten Business Finland ja ELY-keskukset, tarjoavat usein rahoitusta ja tukipalveluita yrityksille, jotka pyrkivät kansainvälistymään. Tällainen rahoitus voi olla esimerkiksi avustuksia, lainoja tai takauksia, ja se on suunnattu kehityshankkeille, jotka edistävät innovaatioita, työllisyyttä ja Suomen talouden kilpailukykyä.

Kun haetaan kehityshankkeelle kasvurahoitusta julkiselta rahoittajalta, on tärkeää, että yritys pystyy osoittamaan hankkeen strategisen merkityksen kansainvälistymiselle. Tämä tarkoittaa, että yrityksen tulee esittää selkeä suunnitelma siitä, miten hanke tukee kansainvälistymistavoitteita, millaisia markkinoita se tavoittelee ja miten se aikoo saavuttaa nämä tavoitteet. Lisäksi yrityksen on kyettävä osoittamaan hankkeen potentiaali luoda taloudellista kasvua ja työpaikkoja. Julkiset rahoittajat arvostavat myös hankkeita, jotka edistävät teknologista kehitystä ja ovat linjassa kansallisten ja EU:n laajuisten kasvustrategioiden kanssa.

Kansainvälistymishankkeen rahoituksen saaminen edellyttää usein, että yrityksellä on vahva taloudellinen pohja, realistinen liiketoimintasuunnitelma ja kyky hallita kansainvälistymiseen liittyviä riskejä. Julkisen rahoituksen lisäksi yritykset voivat hyödyntää myös muita rahoituslähteitä, kuten yksityisiä sijoittajia, venture capital -rahastoja tai kansainvälisiä rahoituslaitoksia, jotka ovat erikoistuneet kansainvälistymishankkeisiin.

Haluatko lisätietoa yrityksenne tukirahoitusmahdollisuuksista? Varaa maksuton asiantuntijakonsultointi.

Suomen parasta osaamista julkiseen rahoitukseen

Eniten onnistuneita hakemuksia, edistynein softa ja happotestatut prosessit. Näillä eväillä autamme useampia kasvuyrityksiä onnistuneelle rahoituspolulle, kuin kukaan muu.