Yrityksen kehittämisavustus on ELY-keskuksen myöntämä tuki, jota voidaan käyttää yrityksen kasvuinvestointeihin sekä muihin kasvu- ja kansainvälistymisedellytyksiä tukeviin kehittämistoimenpiteisiin. Avustusta myönnetään, jotta hakijayritys voisi toteuttaa kasvuhankkeensa suurempana tai vauhdikkaammin. Tuki haetaan alueelliselta Elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskukselta (ELY-keskus) sen erikseen määrittämien tukilinjausten mukaisesti.

Minkälaisiin kehitystoimenpiteiseen avustus soveltuu?

Kyseessä on kehittämisavustus, joten avustusta tulee hakea nimenomaan yrityksen kehittämistoimenpiteisiin. Yrityksen kehittämistoimenpiteitä ovat hankkeet sekä investoinnit, joiden avulla tähdätään uuden liiketoiminnan luomiseen tai olemassa olevan liiketoiminnan kehittämiseen. Avustusta ei voida myöntää, mikäli hanke katsotaan yrityksen tavanomaiseksi liiketoiminnaksi, eikä avustuksella voida kattaa yrityksen tavanomaisesta liiketoiminnasta aiheutuvia kuluja.

Yrityksen tavanomaisesta liiketoiminnasta poikkeaviksi ja hyväksyttäviksi kehittämistoimenpiteiksi voidaan lukea esimerkiksi uusien tuotteiden/palveluiden suunnitelu-ja kehittämistyö, kansainvälistymiseen liittyvät toimenpiteet sekä liiketoimintaosaamisen kehittäminen.

Hyväksyttäviä kustannuksia kehittämishankkeessa voivat olla esimerkiksi:

  • Hankkeen toteuttamista varten palkattavan uuden avainhenkilön palkkakustannukset (usein 12 kk ajalta)
  • Merkittävät kiinteät investoinnit (aineelliset ja aineettomat)
  • Asiantuntijapalvelut
  • Matka- ja messukulut
  • Prototyypin valmistamisesta aiheutuvat kulut
  • Lisäksi jo olemassa olevien työntekijöiden palkkakustannuksiakin voidaan tietyin rajoituksin hyväksyä kehittämisavustuksella tuettaviin kustannuksiin, kunhan kyseiset kustannukset liittyvät olennaisesti kehittämishankkeen toteuttamiseen.

Minkä suuruisesta avustuksesta on kyse?

Yrityksen kehittämisavustusta haetaan aina hakijayrityksen toimialueen ELY-keskukselta, joten tukien määrissä ja myös myöntöperusteissa voi olla jonkin verran aluekohtaisia eroavaisuuksia. Melko tyypillinen tukiosuus kehittämistoimien osalta on noin 100 000 – 150 000 euroa. Toisaalta laajempien investointien osalta tukiosuudet voivat nousta merkittävästi korkeammiksikin. Pienin mahdollinen kehittämisavustus, jonka ELY-keskus voi myöntää, on 5000 euroa.

Kehittämisavustuksen tukitaso voi olla enintään 50 % hyväksyttävistä kustannuksista, eli avustuksen määrä voi olla enintään puolet kehittämishankkeen kaikista kuluista. Palkka-, matka-, konsultointi- ja muut vastaavat kehittämistoimenpiteistä aiheutuvat menot voivat saada enimmillään tuon 50 % avustuksen. Investoinnin puolestaan voivat saada 10–35 % kehittämishankkeen kuluista kattavan avustuksen.

Huom! Kehittämisavustus, investointitukea lukuunottottamatta, myönnetään pääsääntöisesti de minimis -tukena. Kyseinen tuki on Euroopan komission määrittelemää yritystukea pieniin kehitysprojekteihin. De minimis -tukea ei voi saada loputtomiin, vaan sen ylärajaksi on määritelty 200 000 euroa kuluvan ja kahden edellisen verovuoden aikana. Yrityksen kehittämisavustusta myönnettäessä tarkastetaan, onko hakijalle myönnetty de minimis -ehtoista tukea jo aiemmin.

Millaiselle yritykselle kehittämisavustus sopii?

Kehittämisavustusta voidaan myöntää suomalaisille pk-yrityksille.

Edellytyksenä kehittämisavustuksen myöntämiselle on, että yrityksellä on jokin selkeä tavoite, kuten kansainvälistyminen tai liikevaihdon kasvattaminen. Konkreettisen tavoitteen asettamisen lisäksi hakijayrityksiltä edellytetään suunnitelman laatimista kyseisen tavoitteen saavuttamiseksi.

Yrityksen kehittämisavustus ei välttämättä sovellu juuri toimintaansa aloitteleville yrityksille, sillä aiempaan viitaten avustusprosentti on enintään 50 %, joten ainakin puolet kehittämistoimenpiteiden rahoittamisesta tulee tulla yritykseltä itseltään. Hakijayrityksellä tulee ennen avustuksen myöntämistä olla realistiset mahdollisuudet toteuttaa kehittämishanke ilman avustusta.

Kehittämishanketta ei saa aloittaa ennen avustushakemuksen jättämistä. Hankkeen aloittamiseksi ei kuitenkaan lueta erilaisia esiselvityksiä tai lupien hankintaa.

Miten kehittämisavustusta haetaan?

Yrityksen kehittämisavustusta voi hakea ympäri vuoden, ja haku tapahtuu sähköisesti Aluehallinnon asiointipalvelussa. Ennen hakemuksen täyttämistä hakijayrityksen tulee kuitenkin olla yhteydessä oman alueensa ELY-keskukseen.

Suurimmassa osassa maata kehittämisavustusta myönnetään normaalisti, mutta poikkeuksiakin löytyy.

Todettakoot esimerkiksi seuraavat:

  • Uudenmaan alueella määrärahat ovat loppu (tilanne 10/2019)
  • Varsinais-Suomessa tukea myönnetään pääasiassa alle 5-v. yrityksille
  • Muutamilla alueilla lisäksi investointeja ei tueta, sillä määrärahat ovat vähissä

Lisätietoa julkisesta rahoituksesta

Löydät meidän Materiaalit-osiostamme paljon hyödyllistä tietoa julkisesta rahoituksesta: sieltä löytyy asiantuntijaoppaita ja webinaaritallenteita eri aiheista, luonnollisesti maksuttomasti.

Materiaalit-osioon pääset klikkaamalla tätä linkkiä »

Tarvitsetko apua?

Grantsilla olemme auttaneet kymmeniä asiakkaita hakemaan positiivisia tukipäätöksiä kasvu- ja kansainvälistymishankkeisiinsa. Mikäli siis mielessäsi on hanke, joka tähtää kasvuun, niin keskustelu on ehdottomasti paikallaan.

Yhteystietomme ja yhteydenottopyyntölomakkeen löydät TÄÄLTÄ » 

Suomen parasta osaamista julkiseen rahoitukseen

Eniten onnistuneita hakemuksia, edistynein softa ja happotestatut prosessit. Näillä eväillä autamme useampia kasvuyrityksiä onnistuneelle rahoituspolulle, kuin kukaan muu.