Yrityksen pitkän aikavälin rahoitussuunnitelma on strateginen dokumentti, joka kuvaa yrityksen rahoitustarpeet ja rahoituslähteet tuleville vuosille, yleensä kolmesta viiteen vuotta eteenpäin. Suunnitelma sisältää yksityiskohtaisen analyysin yrityksen tulevista investoinneista, kasvutavoitteista, pääoman tarpeista ja rahoitusvaihtoehdoista. Se ottaa huomioon yrityksen liiketoimintasuunnitelman ja taloudelliset ennusteet, ja se on osa yrityksen kokonaisvaltaista strategista suunnittelua. Pitkän aikavälin rahoitussuunnitelma auttaa yritystä varmistamaan, että sillä on riittävät resurssit tavoitteidensa saavuttamiseen ja että se pystyy hallitsemaan rahoitusriskiään tehokkaasti.

Pitkän aikavälin rahoitussuunnitelman sisältö

Pitkän aikavälin rahoitussuunnitelma on keskeinen osa yrityksen rahoitusta, sillä se ohjaa yrityksen rahoituspäätöksiä ja auttaa tunnistamaan optimaaliset rahoituslähteet. Suunnitelma sisältää arvion tulevista rahavirroista ja niiden ajoituksesta, minkä perusteella yritys voi päättää esimerkiksi lainanoton tarpeesta, oman pääoman ehtoisen rahoituksen hankkimisesta tai muista rahoitusinstrumenteista. Se auttaa yritystä myös valmistautumaan mahdollisiin taloudellisiin haasteisiin ja hyödyntämään markkinoiden mahdollisuuksia. Pitkän aikavälin rahoitussuunnitelma on tärkeä työkalu sidosryhmille, kuten sijoittajille ja rahoittajille, sillä se osoittaa yrityksen kyvyn suunnitella ja hallita taloudellista tulevaisuuttaan.

Merkitys julkisen rahoittajan myöntämään kasvurahoitukseen

Kun yritys hakee kehityshankkeelle kasvurahoitusta julkiselta rahoittajalta, kuten Business Finlandilta tai ELY-keskukselta, pitkän aikavälin rahoitussuunnitelma on olennainen osa hakemusta. Julkiset rahoittajat edellyttävät, että yrityksellä on selkeä käsitys siitä, miten se aikoo käyttää myönnettävät varat ja miten rahoitus tukee yrityksen pitkän aikavälin tavoitteita ja kasvua. Rahoitussuunnitelman avulla yritys voi osoittaa, että sillä on realistinen ja kestävä taloudellinen pohja kehityshankkeelle, ja että se ymmärtää rahoituksen vaikutukset yrityksen talouteen.

Julkiset rahoittajat arvioivat myös yrityksen kykyä rahoittaa osa hankkeesta omilla varoillaan ja rahoitussuunnitelman avulla yritys voi esittää oman rahoitusosuutensa ja suunnitellut rahoituslähteet. Hyvin laadittu pitkän aikavälin rahoitussuunnitelma lisää yrityksen uskottavuutta ja parantaa sen mahdollisuuksia saada julkista rahoitusta.

Haluatko lisätietoa yrityksenne tukirahoitusmahdollisuuksista?  Varaa maksuton asiantuntijakonsultointi.

Suomen parasta osaamista julkiseen rahoitukseen

Eniten onnistuneita hakemuksia, edistynein softa ja happotestatut prosessit. Näillä eväillä autamme useampia kasvuyrityksiä onnistuneelle rahoituspolulle, kuin kukaan muu.