Yrityksen rahoitusstrategia on suunnitelma, joka määrittelee, miten yritys aikoo hankkia tarvittavat varat toimintansa ylläpitämiseen, kasvuun ja kehitykseen. Se sisältää päätökset siitä, millaista rahoitusta yritys hakee, millä ehdoin ja mistä lähteistä. Rahoitusstrategia voi kattaa sekä lyhyen että pitkän aikavälin tavoitteet ja se ottaa huomioon yrityksen taloudellisen tilanteen, riskienhallinnan, investointitarpeet sekä markkinatilanteen. Strategia voi sisältää yhdistelmän omaa pääomaa, velkarahoitusta, julkista rahoitusta ja muita rahoitusinstrumentteja.

Rahoitusstrategia yleisesti

Yrityksen rahoitusstrategia on keskeinen osa yrityksen yleistä liiketoimintastrategiaa. Se vaikuttaa yrityksen kykyyn saavuttaa taloudelliset tavoitteensa ja toteuttaa liiketoimintasuunnitelmansa. Hyvin suunniteltu rahoitusstrategia auttaa yritystä hallitsemaan kassavirtaansa, välttämään liiallista velkaantumista ja säilyttämään taloudellisen joustavuuden. Rahoitusstrategian avulla yritys voi myös optimoida verotukselliset hyödyt ja parantaa sijoittajien ja muiden sidosryhmien luottamusta.

Rahoitusstrategia kasvurahoitusta julkiselta rahoittajalta haettaessa

Kun yritys hakee kehityshankkeelle kasvurahoitusta julkiselta rahoittajalta, sen rahoitusstrategian on oltava erityisen hyvin suunniteltu ja perusteltu. Julkiset rahoittajat, kuten Business Finland tai ELY-keskukset Suomessa, edellyttävät, että hakijayrityksellä on selkeä näkemys siitä, miten rahoitus tukee yrityksen kasvua ja kehitystä. Rahoitusstrategian on osoitettava, että yritys ymmärtää rahoituksen ehdot, takaisinmaksuvelvoitteet ja mahdolliset vakuusvaatimukset.

Lisäksi, kun haetaan julkista rahoitusta, yrityksen on kyettävä osoittamaan, että sillä on riittävät omat resurssit tai muu rahoitus kehityshankkeen omaksi osuudeksi, sillä julkiset rahoittajat harvoin kattavat hankkeen kustannuksia kokonaisuudessaan. Rahoitusstrategian on myös kuvastettava, miten julkinen rahoitus integroituu yrityksen muihin rahoituslähteisiin ja miten se tukee yrityksen pitkän aikavälin tavoitteita.

Kokonaisuudessaan yrityksen rahoitusstrategian on oltava kattava, realistinen ja linjassa sekä yrityksen sisäisten tavoitteiden että julkisen rahoittajan vaatimusten kanssa. Tämä edesauttaa kehityshankkeen onnistumista ja yrityksen kykyä hyödyntää kasvurahoitusta tehokkaasti.

Haluatko lisätietoa yrityksenne tukirahoitusmahdollisuuksista?  Varaa maksuton asiantuntijakonsultointi.

Suomen parasta osaamista julkiseen rahoitukseen

Eniten onnistuneita hakemuksia, edistynein softa ja happotestatut prosessit. Näillä eväillä autamme useampia kasvuyrityksiä onnistuneelle rahoituspolulle, kuin kukaan muu.