Yrityksen riskiprofiili on kokonaisarvio siitä, kuinka suuria taloudellisia riskejä yritys kantaa ja kuinka hyvin se pystyy hallitsemaan näitä riskejä. Riskiprofiili muodostuu useista eri tekijöistä, kuten yrityksen toimialasta, markkinatilanteesta, kilpailuasemasta, rahoitusrakenteesta, kassavirrasta, velkaantumisasteesta, liiketoiminnan volatiliteetista sekä johtamis- ja hallintotavoista. Riskiprofiiliin vaikuttavat myös ulkoiset tekijät, kuten taloudelliset suhdanteet ja lainsäädäntö. Yrityksen riskiprofiili on dynaaminen ja voi muuttua ajan myötä.

Miten riskiprofiili liittyy yrityksen rahoitukseen

Yrityksen riskiprofiili on keskeinen tekijä rahoituspäätöksiä tehtäessä. Sijoittajat ja lainanantajat arvioivat yrityksen riskiprofiilia päättäessään rahoituksen myöntämisestä ja sen ehdoista. Matalan riskiprofiilin yritykset voivat yleensä saada rahoitusta edullisemmin ja helpommin, koska niiden odotetaan pystyvän maksamaan velkansa takaisin ja tuottamaan voittoa vakaasti. Korkean riskiprofiilin yritykset puolestaan kohtaavat usein korkeampia korkoja ja tiukempia lainaehtoja, koska niiden toimintaan liittyy suurempi epävarmuus ja mahdollisuus tappioihin.

Riskiprofiili tilanteessa, jossa haetaan kasvurahoitusta julkiselta rahoittajalta

Kun yritys hakee kehityshankkeelle kasvurahoitusta julkiselta rahoittajalta, kuten Business Finlandilta tai ELY-keskukselta, yrityksen riskiprofiili on avainasemassa. Julkiset rahoittajat arvioivat hankkeen toteutettavuutta, innovatiivisuutta ja potentiaalia luoda taloudellista kasvua, mutta myös yrityksen kykyä hallita hankkeeseen liittyviä riskejä. Yrityksen tulee osoittaa, että sillä on selkeä suunnitelma riskien hallintaan ja että se pystyy kantamaan osan rahoitukseen liittyvästä riskistä.

Julkiset rahoittajat tarjoavat rahoitusta osittain avustuksina, mikä voi alentaa yrityksen riskiprofiilia, koska avustuksia ei tarvitse maksaa takaisin. Yrityksen riskiprofiilin huolellinen arviointi ja esittäminen rahoitushakemuksessa voi parantaa mahdollisuuksia saada rahoitusta ja edistää kehityshankkeen onnistumista.

Haluatko lisätietoa yrityksenne tukirahoitusmahdollisuuksista?  Varaa maksuton asiantuntijakonsultointi.

Suomen parasta osaamista julkiseen rahoitukseen

Eniten onnistuneita hakemuksia, edistynein softa ja happotestatut prosessit. Näillä eväillä autamme useampia kasvuyrityksiä onnistuneelle rahoituspolulle, kuin kukaan muu.