Hallitus linjasi neuvottelussaan 13.5.2020, että yrityksille tulee toimialasta riippumaton kustannustuki, joka kohdentuu kaikkein eniten koronasta kärsiviin yrityksiin ja toimialoihin. Tuen tarkoituksena on helpottaa yritysten toipumista koronakriisistä sekä estää konkurssiaallot ja työpaikkojen menetykset.

Kustannustuen tarkemmat ehdot tarkentuvat sitä koskevan lain valmistelun edetessä. Hallitus jättää esityksen laista toukokuun viimeisellä viikolla, ja lain on tarkoitus tulla voimaan mahdollisimman pian – elinkeinoministerin arvion mukaan kuun vaihteessa.

Ketkä voivat saada tukea ja mihin?

Tuki on tarkoitettu yrityksille, joiden liikevaihto on pudonnut merkittävästi koronaviruksen vuoksi ja joilla on vaikeasti sopeutettavia kustannuksia. Tukea on mahdollista saada yrityksen kiinteisiin kuluihin ja palkkakustannuksiin.

Kustannustuen edellytyksenä on liikevaihdon heikkeneminen. Lain jatkovalmistelussa määritellään, kuinka paljon liikevaihdon on täytynyt tippua, jotta yritys on oikeutettu tukeen.

Tuen piiriin kuuluvat yritysten lisäksi säätiöt ja yhdistykset, jotka harjoittavat liiketoimintaa. Kustannustuki ei koske valtion pääomasijoitusyhtiö Tesin oman pääoman ehtoisen koronarahoituksen piirissä olevia yrityksiä eikä pankki- ja vakuutustoimialan yrityksiä

Kuinka paljon tukea voi saada? Miten sitä haetaan?

Tukea maksetaan kahden kuukauden ajalta. Tuen määrä sekä kiinteiden kulujen ja vaikeasti sopeutettavien palkkakustannusten korvaustasot tarkentuvat lain valmistelun edetessä.

Yritykset hakevat tukea sähköisesti Valtiokonttorista, joka tiedottaa tarkemmasta hakumenettelystä mahdollisimman pian.

Tiivistelmä kustannustuesta:

Kustannustuki yrityksille koronatilanteessa

Kenelle?Kaikkien toimialojen yrityksille, joiden liikevaihto laskenut merkittävästi koronaviruksen vuoksi
Mihin?Kiinteät kustannukset ja palkkakustannukset
Kuinka Kauan?Tukea maksetaan kaden kuukauden ajan
Mistä?Yritykset voivat hakea tukea Valtiokonttorista

Miten muiden koronatukien käy? Onko mahdollista saada useampaa tukea?

Tällä hetkellä ELY-keskukset ja Business Finland myöntävät yrityksille koronavirustilanteen kehittämisavustusta. Näiden tukien haut suljetaan samassa yhteydessä, kun kustannustukea koskeva hallituksen esitys annetaan, eli toukokuun viimeisellä viikolla.

Kustannustukea voi hakea, vaikka yritys olisi saanut jo muuta koronatukea. Aiemmin myönnetyt koronatuet vähennetään kuitenkin kustannustuen määrästä:

  • Ravintola-alan tuki ja kuntien myöntämä yksinyrittäjien koronatuki vähennetään täysimääräisesti
  • Business Finlandin ja ELY-keskusten koronatuista otetaan huomioon 70 prosenttia

Lisäksi kunnat myöntävät toimintatukea yksinyrittäjille. Yksinyrittäjien koronatukeen ei tule muutoksia.

Business Finland ja ELY-keskus käsittelevät normaalisti kaikki hakemukset, jotka ovat saapuneet koronatukien hakujen voimassaoloaikana. Hakujen sulkemisen jälkeen Business Finland ja ELY-keskukset rahoittavat yrityksiä normaaleilla rahoitusinstrumenteilla.

Mikäli haluat keskustella aiheesta asiantuntijamme kanssa, niin varaa maksuton keskustelutuokio TÄSTÄ »

Lataa maksuton PK-yrityksen rahoitusopas

Millaista julkisrahoitusta ja tukea PK-yrityksen kehittämiseen on olemassa? Tiesitkö, että esimerkiksi palvelumuotoiluun on mahdollista saada julkista tukirahoitusta? Kevyen tutkimuksemme mukaan 88 % yrityksistä ei tätä tiedä.