Johdanto

Yritysten kehittämiseen on Suomessa mahdollista saada useita erilaisia tukia. Tukiviidakossa kahlaaminen on raskasta ja moni yritys jättääkin avustuksen hakematta tiedon- tai ajanpuutteen takia.

Auttaaksemme yrityksiä olemme jo aiemmin kirjoittaneet yleisoppaan julkiseen rahoitukseen. Opas luo yleiskatsauksen siihen, millaisiin tarpeisiin pk-yritys voi julkista rahoitusta saada ja mistä sitä voi hakea.

Syventääksemme asiakasyritystemme tietoutta päätimme tehdä myös avustuskohtaisia oppaita. Tämä opas käsittelee Business Finlandin tarjoamia rahoitusmahdollisuuksia.

Business Finland syntyi Tekesin ja Finpron yhdistyessä vuoden 2018 alussa.

Päivittyvät oppaamme löydät osoitteesta: www.grants.fi/materiaalit

Business Finlandin rahoituspalvelu

Business Finland tukee yrityksiä monin eri tavoin sekä avustusten että lainojen muodossa. Rahoituspalvelun avulla yritykset voivat kasvaa nopeammin ja uudistaa liiketoimintaansa! Rahoitus on suunnattu erityisesti kansainvälistä kasvua hakeville ja innovatiivisille yrityksille.

Vuosittain Business Finlandille tehdään n. 3000 rahoitushakemusta, joista muutama sata saa kielteisen päätöksen. Resurssipulan takia hakematta jääneiden hakemusten ja rahoituksen arvoisten projektien määrää voimme vain arvailla. Vuonna 2015 yritykset saivat silloiselta Tekesiltä 366 miljoonaa euroa rahoitusta, josta 70 % myönnettiin pk-yrityksille. Yritysrahoituksesta 140 miljoonaa euroa (n. 38 %) myönnettiin nuorille kasvuyrityksille.

Oppaan sisältö

Tässä oppaassa esittelemme, millaisia rahoitusvaihtoehtoja Business Finland tarjoaa, ketkä niitä voivat hakea sekä miten hakuprosessi etenee.

Business Finlandin rahoituspalvelu sisältää lukuisia tuki-instrumentteja. Valitsimme tähän oppaaseen ne, joita asiakkaamme yleisimmin hyödyntävät.

Mikäli oppaan lukemisen jälkeen jokin asia jäi edelleen epäselväksi, otathan yhteyttä meihin. Mikäli emme osaa itse vastata mieltäsi askarruttaviin kysymyksiin, otamme selvää.

Rakkaudella,
Grantsin rahoitustiimi

HUOM!

Oppaassamme mainitut rahoitusesimerkit, neuvot ja vinkit ovat yleisluontoisia. Business Finlandin rahoitusmallit uudistuvat aika ajoin, eivätkä kaikki Business Finlandin tekemät muutokset päivity reaaliaikaisesti oppaaseemme.

Mikäli olet hakemassa Business Finlandin rahoitusta, suosittelemme käymään kyseiseen rahoitusmuotoon liittyvät erityispiirteet tarkasti läpi Grantsin rahoitusasiantuntijoiden kanssa.

Business Finlandin rahoituspalvelu

Business Finland rahoittaa ja aktivoi yritysten, yliopistojen, korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten haastavia tutkimus- ja kehitysprojekteja sekä innovaatiotoimintaa.

Business Finlandilta löytyy rahoitusvaihtoehtoja eri tilanteissa oleville yrityksille. Business Finland rahoittaa erityisesti kansainvälistyviä ja kasvua hakevia pk-yrityksiä. Business Finland tarjoaa rahoitusta liiketoiminnan kehittämiseen ja vientimarkkinoiden kasvattamiseen.

Business Finlandin rahoitusta haettaessa painotettavia asioita ovat muun muassa:

 • innovaatio, jolla on mahdollisuuksia menestyä kv-markkinoilla
 • vahva halu kansainvälistyä
 • markkinapotentiaali ja saavutettava kilpailuetu
 • sitoutunut ja osaava tiimi
 • käytettävissä olevat resurssit ja osaaminen
 • omarahoitusosuus

Business Finland jakaa rahoitusta tutkimus- ja kehitystyöhön sekä innovaatiotoimintaan kaikkineen vuosittain n. 550 miljoonaa euroa.

Millainen rahoitus on?

Business Finlandin rahoitus kattaa vain osan projektin kustannuksista, joten myös yrityksen omarahoituksen täytyy olla kunnossa koko projektin ajalle. Business Finlandin rahoitus voi olla joko lainaa tai avustusta; tukiprosentti vaihtelee tukimuodon mukaan.

Avustus

 • Ei tarvitse maksaa takaisin, kunhan yritys noudattaa päätöksen mukana tulleita ehtoja.
 • Joissain rahoituksissa osa avustuksesta maksetaan etukäteen, heti myönteisen rahoituspäätöksen jälkeen.
 • Vähintään osa rahoituksesta (tai koko rahoitus) maksetaan jälkikäteen, toteutuneiden kustannusten perusteella.
 • Tukiprosentti rahoitusmuodosta riippuen 50-80 %.

Laina

 • Matalakorkoista; korko tällä hetkellä 1 %.
 • Laina myönnetään pääsääntöisesti ilman vakuuksia.
 • Laina-aika enintään kymmenen vuotta, joista enintään viisi vuotta lyhennyksettömiä.
 • Enintään 30 % lainasta voi saada ennakkona.
 • Pääsääntöisesti laina maksetaan jälkikäteen, toteutuneiden kustannusten perusteella.
 • Jos projekti epäonnistuu, laina voidaan muuttaa osittain avustukseksi.

Yritys voi hyödyntää useampia Business Finlandin rahoituksia. Eri rahoitusmuodot eivät välttämättä poissulje toisiaan, mutta joidenkin rahoitusten osalta on olemassa erityisehtoja tai rajoituksia suhteessa toisiinsa. Mikäli haluat julkisesta rahoituksesta täyden hyödyn, kannattaa julkisen rahoituksen ”road mapin” suunnitteluun panostaa.

Mihin rahoitus soveltuu?

Business Finland tukee menestystarinoita; yrityksiä jotka hakevat ja tekevät vahvaa kansainvälistä kasvua! Edellytyksenä myönteiselle rahoituspäätökselle on, että Business Finlandin rahoituksella on merkittävä vaikutus projektin toteuttamiseen.

Kansainvälistymisen potentiaali on edellytys kaiken Business Finlandin rahoituksen saamiselle. Mikäli yrityksellä ei ole halua laajentaa liiketoimintaansa Suomen rajojen ulkopuolelle, voi esimerkiksi ELY:n kehittämisavustus olla parempi julkisen rahoituksen muoto yritykselle.

TEMPO

Rahoitus on tarkoitettu alle 5-vuotiaille pienille yrityksille (alle 50 työntekijää ja alle 10 milj liikavaihto), jotka pyrkivät kansainväliseen kasvuun. Jos yrityksen ajatuksissa siintää kansainväliset markkinat, mutta tuotteen tai palvelun toimivuudesta kyseisillä markkinoilla ei ole vielä tietoa, on Tempo-rahoitus hyvä vaihtoehto.

Tempo-rahoituksen avulla on mahdollista parantaa yrityksen valmiuksia kansainväliseen kasvuun ja kehittää siihen liittyviä kyvykkyyksiä.

Rahoituksen avulla voi esimerkiksi selvittää markkinapotentiaalia, teettää kansainvälistymisstrategian sekä toteuttaa konseptin pilotointia asiakkailla. Tuotekehityskustannuksia voidaan hyväksyä ainoastaan pienenä osana kokonaisprojektia.

TEMPO

 • Alle 5-vuotiaille osakeyhtiöille.
 • Tukiosuus 75 %.
 • Projektin koko maksimissaan 80 000 € (tukisumma 60 000 €).
 • 70 % avustuksesta (42 000 €) maksetaan ennakkona rahoituspäätöksen jälkeen.
 • Tavoitteena auttaa yrityksiä kasvamaan nopeasti vientimarkkinoille.

Mitä yritykseltäsi vaaditaan?

 • Oman pääoman ehtoista rahoitusta 30 000 euroa sekä varmistettu projektinaikainen kokonaisrahoitus
 • Vähintään 2 henkilön sitoutunut Suomessa työskentelevä tiimi
 • Innovatiivinen tuote, jolla on selkeä kilpailuetu ja kasvuvisio

Mihin rahoitus sopii?

 • liiketoimintakonseptin toimivuuden testaaminen (erityisesti startupit)
 • palautteen hankkiminen potentiaalisilta asiakkailta
 • kansainvälistymis- tai kasvustrategian laatiminen
 • valmiuksien parantaminen vientimarkkinoilla
 • markkinoiden, kysynnän ja asiakastarpeen selvittäminen
 • johtamisen uudistaminen
 • IPR-asioiden selvittäminen tai patenttiselvityksen tekeminen
 • koemarkkinoinnin toteuttaminen
 • kasvun rahoituksen selvittäminen

Hyväksyttävät kustannukset

 • projektisuunnitelman mukaiset palkat
  • palkkoja voidaan hyväksyä useammalta henkilöltä
  • – toimitusjohtajan projektiin kohdistuvaa työaikaa voidaan rajata
  • omistajien palkkojen määrää voidaan rajata (startupit)
 • henkilösivukustannukset
  • enintään 30 % palkasta
 • ostetut palvelut
  • ei hyväksytä intressiyrityksiltä
  • jos yksittäinen hankinta tai ketjutettujen hankintojen yhteissumma on yli 60 000 €, ostetut palvelut on kilpailutettava hankintalain mukaisesti
 • muut kustannukset
  • max 20 % palkkojen ja ostettujen palveluiden summasta
  • muita kustannuksia ei tarvitse eritellä

Selvitä julkisen rahoitukserahoituskelpoisuutesi maksuttomalla pikatestillämme. Pikatestin pääset täyttämään TÄSTÄ.


INTO

Rahoitus on tarkoitettu pk- ja midcap-yrityksille, jotka tähtäävät vientimarkkinoille ja kaipaavat innovaatio-osaamista kasvunsa tueksi.

Rahoituksen avulla on mahdollista ostaa asiantuntijapalvelu vahvistamaan innovaatiotoimintaa. Rahoitusta voi hyödyntää myös IPR-oikeuksien hankkimiseen tai väliaikaiseen asiantuntijan palkkaamiseen.

INTO

 • pk-yritykset, midcap-yritykset ja startup-yritykset
 • tukiosuus 50 %
 • projektin koko vähintään 30 000 €, ei ylärajaa
 • asiantuntijapalveluiden ostoissa Business Finlandin rahoitus max 200 000 €
 • avustus maksetaan jälkikäteen toteutuneiden ja raportoitujen kustannusten perusteella

Mihin rahoitus sopii?

 • innovaatiotoiminnan kehitys ulkopuolisen asiantuntemuksen avulla
  • innovaatiostrategian ja –prosessin kehittäminen
  • uusien konseptien kehittäminen
  • henkilöstön innovaatio-osaamista edistävä koulutus
  • innovaatiotoiminnan kehittämiseen liittyvät markkinatutkimukset
  • IPR-strategian laatiminen
  • IPR-selvitykset
  • selvitykset standardeista
  • laatumerkintä- ja sertifiointipalvelut
  • laboratorio- ja toimistotilojen kulut
  • tietopankkien käyttö
  • tukimustuloksiin liittyvät neuvontapalvelut
 • aineettoman omaisuuden suojaaminen ja hankinta
  • patenttien, lisenssien ja muun aineettoman omaisuuden hankinta, voimaansaattaminen ja laajentaminen
  • HUOM! IPR:ien hankkiminen jne voi olla max 50 % projektin kokonaiskustannuksista
 • asiantuntijan lainaaminen suuresta yrityksestä tai tutkimusorganisaatiosta
  • huippuasiantuntijan määräaikainen palkkaaminen
  • valmiiden tutkimustulosten hankinta ja niiden hyödyntämiseen liittyvät neuvontapalvelut

Rahoituksen tavoitteena on aina yrityksen innovaatiotoiminnan laaja-alainen kehitys!

Hyväksyttävät kustannukset

 • ostopalvelut
  • Business Finlandin rahoitusosuus max 200 000 €
 • matkat
  • kun liittyvät asiantuntijan määräaikaiseen palkkaamiseen tai patentin tai vastaavan hakemiseen
 • palkkakulut
  • kun liittyvät asiantuntijan määräaikaiseen palkkaamiseen tai patentin tai vastaavan hakemiseen
  • neuvonta- ja tukipalvelujen hyödyntämisestä aiheutuneet yrityksen omat palkkakustannukset (esim. henkilöstön koulutus) eivät ole tukikelpoisia
 • henkilösivukustannukset
  • max 50 % palkoista
 • yleiskustannukset
  • 20-50 % kokonaiskustannuksista

TUTKIMUS, KEHITYS, PILOTOINTI

Rahoitus on tarkoitettu yrityksille, jotka haluavat kehittää tuotetta tai palvelua vientimarkkinoille. Rahoitusta myönnetään yrityksille, joilla on todennetusti kykyä ja halua kasvaa kv-markkinoille.

Rahoituksen avulla on mahdollista kehittää tuotteita tai palveluita vientimarkkinoille. Rahoituksen avulla voi myös pilotoida uuden ratkaisun toimintaa ja esim. kerätä asiakkailta palautetta tuotekehityksen tueksi.

T&K-rahoitusta voivat saada myös isot yritykset; suuryrityksillä lainan tai avustuksen saamisen ehtona on tietty määrä ostopalveluita pk-yrityksiltä tai tutkimusorganisaatioilta.

Rahoitus voi olla lainaa tai avustusta.

T&K-AVUSTUS

 • tutkimustyöhön, jossa ei synny valmista tuotetta tai palvelua, vaan pääpaino on uuden osaamisen luomisessa
 • tukiosuus enintään 50 %, kansainvälisissä yhteisprojekteissa enintään 65 %
 • maksetaan jälkikäteen toteutuneiden kustannusten perusteella

T&K-LAINA

 • pilotointiin ja tuotekehitykseen
 • korko 1 %, laina-aika seitsemän tai kymmenen vuotta (lyhennysvapaita vuosia kolme tai viisi)
 • lainalle ei pääsääntöisesti vaadita vakuuksia
 • lainan osuus pääsääntöisesti 50 % kokonaiskustannuksista
 • ennakkona voi saada 30 % myönnetystä lainarahoituksesta
 • jos projekti epäonnistuu, laina voidaan muuttaa osittain avustukseksi

Mihin rahoitus sopii?

 • tuotteen tai palvelun kehittäminen (laina)
  • myös tuotantomenetelmien ja liiketoimintamallien kehittäminen
 • pilotointi (laina)
  • uuden tuotteen tai teknologian testaaminen tuotantolaitoksessa
  • uuden järjestelmän testaaminen todellisessa toimintaympäristössä (esim. liikenteessä tai asiakasyritysten toiminnassa)
  • uuden palvelun toimivuuden varmistaminen asiakkaiden kanssa
  • uuden tuotteen tai palvelun kehittäminen pilotoinnissa saatujen tuloksien pohjalta
  • palautteen kerääminen kehitystyöhön
 • uuden tiedon ja osaamisen luominen (avustus)
  • esim. yliopistojen ja tutkimuslaitosten kanssa yhteistyössä tehtävää tutkimustyötä
  • tuloksena ei synny valmista tuotetta tai palvelua, vaan uutta tietoa ja osaamista

Hyväksyttävät kustannukset

 • palkat
 • henkilösivukustannukset (max 50 %)
 • yleiskustannukset (20-50 %)
 • matkakustannukset
 • aine- ja tarvikekustannukset
 • laiteostot
 • laitepoistot/ -vuokrat
 • ostetut palvelut
 • pilotointiprojekteissa myös:
  • materiaali- ja tarvikekustannukset
  • kohteen suunnittelukustannukset
  • tuotteistamispalvelut
  • pilotoinnin aikaiset käyttökustannukset
  • pilotti- tai demonstraatioprojektiin liittyvän tutkimus- ja kehitystyön kustannukset
  • maa-alueiden, rakennusten sekä koneiden ja laitteiden osalta projektin aikaiset vuokrat tai poistot

INNOVAATIOSETELI

Innovaatioseteli on tarkoitettu pk-yrityksille, joilla on uusi tuote- tai palveluidea, jolla on kansainvälistä kasvupotentiaalia. Innovaatiosetelin tavoitteena on kannustaa yrityksiä innovaatiotoiminnan pariin.

Innovaatiosetelillä yritys voi ostaa uutta tietoa ja osaamista, joka auttaa innovaation eteenpäin viemisessä.

INNOVAATIOSETELI

 • Yhtiömuotoiset pk-yritykset
 • Setelillä ostettavan asiantuntijan palvelun arvo 6000 € + alv
 • Omarahoitusosuus 0 € + alv

Tavoitteena kannustaa yrityksiä innovaatiotoiminnan pariin.

Milloin Innovaatioseteliä ei voi hakea?

 • yrityksellenne on jo myönnetty Innovaatioseteli
 • yritys on suuryritys, toiminimi tai ahvenanmaalainen yritys
 • yrittäjyys on sivutoimista tai yrityksellä ei ole työntekijöitä. Innovaatiosetelin myöntäminen edellyttää päätoimista yrittäjyyttä hakijayrityksessä vähintään 3 kuukauden ajalta ennen innovaatiosetelin hakemista. Seteli voidaan myös myöntää, mikäli yrittäjä on sivutoiminen mutta yrityksessä on kokoaikainen työntekijä, jonka työsuhde on ollut voimassa vähintään 3 kuukauden ajan ennen innovaatiosetelin hakemista.
 • yritys on säätiö, yhdistys tai julkinen tai voittoa tavoittelematon organisaatio
 • yrityksellä on verovelkaa, ilmoituspuutteita tai soviteltu veronmaksuohjelma
 • yrityksen Asiakastiedon Rating Alfa on huonompi kuin A
 • yritys ei kuulu ennakonperintärekisteriin
 • yrityksellä ei ole kansainvälistymissuunnitelmia
 • yritys on toimialalla, jolle ei voida myöntää de minimis –ehtoista rahoitusta (maatalouden alkutuotanto, kalastus ja vesiviljely)
 • yrityksen tai konsernin de minimis –kiintiö ylittyy
 • yritykselle (tai samaan konserniin kuuluvalle yritykselle) on myönnetty kuluvana tai edellisenä vuonna Tekesin tai Business Finlandin rahoitusta
 • yrityksellä on käynnissä Business Finlandin tai Tekesin rahoittama projekti
 • yritys on jättänyt muun rahoitushakemuksen Business Finlandille
 • HUOM! Energiatukea, Explorer-tuoteperhettä, Messuavustusta ja AV-alan tuotantokannustinta koskevat päätökset/hakemukset/projektit eivät ole este Innovaatiosetelin hakemiselle
 • kyse on tiedon hankkimisesta uusista vientimarkkinoista
 • kyse on rahoituksen selvittämiseen, hankintaan tai rahoittajien/sijoittajien/osakkaiden kartoittamiseen liittyvästä palvelusta
 • kyse on jo myynnissä olevan tuotteen tai palvelun jatkokehittämisestä/uudistamisesta
 • palvelu liittyy yrityksen omaan käyttöön (ei myytäväksi) tarkoitetun tuotteen tai palvelun kehittämiseen
 • ulkopuolinen osaaminen ei ole yritykselle uutta omaan osaamiseen nähden

Mihin rahoitus sopii?

 • markkinakelpoisuuden tai jatkokehityskelpoisuuden selvittäminen (demot, prototyypit, testaus ja kokeilut)
 • IPR-asioiden selvittäminen
 • tuote- ja palvelustrategian kehittäminen
 • innovaatioprojektin valmistelu
 • mittaus- ja testauspalvelut (liittyen innovaatiotoimintaan)
 • soveltuvuustutkimukset ja asiantuntijalausunnot (liittyen innovaatiotoimintaan)
 • patentoitavuustutkimuksiin tai –hakuprosessiin liittyvät palvelut
 • tieteen ja tutkimuksen tulosten hyödyntäminen liiketoiminnan kehittämisessä
 • tuotteeseen/palveluun liittyvän ongelman ratkaiseminen
 • tuote- ja palvelukehitys
 • erilaiset kokeilut

Innovaatioseteliä ei voi hyödyntää asiantuntijapalveluihin, jotka eivät liity innovaatiotoimintaan

 • yleiset liiketoiminnan konsultointipalvelut
 • myynnin, markkinoinnin ja viestinnän perustoiminta
 • henkilöstökoulutukset
 • perustason IT-järjestelmiin liittyvä konsultointi ja tekeminen (esim. verkkokaupan tekeminen tai toiminnanohjausjärjestelmiin liittyvä konsultointi)

Hyväksyttävät kustannukset

 • innovaatiotoimintaan liittyvät asiantuntijapalvelut
  • yritykset, yliopistot, ammattikorkeakoulut ja tutkimusorganisaatiot
  • asiantuntijapalveluiden palvelutarjoajan kriteerit tulee täyttyä
   • Asiakastiedon Rating Alfa vähintään A
   • ei maksuhäiriöitä
   • ei verovelkaa tai sen maksamiseksi olemassa vahvistettu maksusuunnitelma
   • ei intressiyhteyttä hakijan ja palveluntarjoajan välillä

Jos ostettavan asiantuntijapalvelun määrä muodostuu suuremmaksi kuin 6000 € + alv, yritys maksaa itse erotuksen palveluntuottajalle.

EXPLORER-TUOTEPERHE

Rahoitus on tarkoitettu pk- ja midcap-yrityksille, jotka etsivät uusia markkinoita ulkomailta. Yritys voi olla vasta aloittamassa kansainvälistymistä tai toimia jo vientimarkkinoilla jollain muulla markkina-alueella.

Explorer-tuoteperheeseen kuuluvat Talent Explorer, Market Explorer, Group Explorer sekä Exhibition Explorer.

Rahoituksen avulla on mahdollista lisätä yritykseen uutta tietoa ja osaamista, joka edesauttaa menestymään kansainvälisillä markkinoilla.

Market Explorer mahdollistaa kansainvälistymiseen liittyvän tiedon ja osaamisen hankkimisen ostopalveluna. Talent Explorer sopii puolestaan kv-osaamista edistävän henkilön rekrytoimiseen. Group Explorer on tarkoitettu yritysryhmän yhteisten kansainvälistymismahdollisuuksien selvittämiseen. Exhibition Explorerilla tuetaan yritysryhmän osallistumista merkittävään messutapahtumaan.

MARKET EXPLORER

 • ostopalveluun (voi sisältää myös palkkoja, mutta projektissa täytyy olla ostopalveluita)
 • pk- ja midcap-yritykset
 • tukiosuus 50 %
 • projektin koko 10 000 – 80 000 €
 • Rating Alfa vähintään A
 • Yli 5-vuotiaille yrityksille
 • Vähintään 2 henkilön sitoutunut Suomessa työskentelevä tiimi
 • yrityksellä oltava innovaatioarvoa

TALENT -rahoitus

 • rahoitus voi kohdistua osaamisen johtamiseen, yrityskulttuuriin, rekrytointivalmiuksien parantamiseen ja/tai työnantajamielikuvaan.
 • pk- ja midcap-yritykset
 • tukiosuus 50 % (20 000 – 50 000 €)
 • projektin koko 40 000 – 100 000 €
 • Rating Alfa vähintään A
 • yrityksellä liikevaihtoa vähintään yhdeltä tilikaudelta
 • yrityksessä vähintään 10 henkilöä palkattuna
 • yrityksellä oltava innovaatioarvoa

Mihin rahoitus sopii? / Market Explorer & Talent

 • kansainvälistymissuunnitelman tai -strategian luomiseen
 • liiketoimintamahdollisuuksien selvittämiseen
 • esikonseptointiin
 • markkinakartoitukseen (uudessa markkinassa)
 • lokalisointitarpeiden selvittämiseen
 • koemarkkinointiin
 • markkina-analyysien tekemiseen
 • kilpailutilanteen selvittämiseen
 • jälleenmyyjien tai jakelukumppaneiden kartoittamiseen
 • laki- ja standardivaatimusten selvittämiseen
 • kv-tuotesuojaukseen liittyviin selvityksiin

EXHIBITION EXPLORER

 • kansainvälisen messutapahtuman kuluihin
 • vähintään neljän pk-yrityksen ryhmälle
 • tukiosuus 50 %
 • projektin koko enintään 60 000 € / yritys

Mihin rahoitus sopii? / Exhibition Explorer

 • kansainvälisten messutapahtumien kustannuksiin
  • rekisteröinti- ja varauskustannukset
  • pinta-alakustannukset
  • suunnittelu- ja somistuskustannukset
  • tekniset tilaukset kuten sähkö ja siivous
  • vuokrattavat rakenteet
  • messuosaston pystytys- eli rakentamiskustannukset
  • muut kustannukset max 20 % (esim. matka- ja markkinointikulut)

GROUP EXPLORER

 • yritysryhmille yhteisten liiketoimintamahdollisuuksien selvittämiseen kv-markkinoilla
 • vähintään neljän pk-yrityksen ryhmälle
 • ryhmässä voi olla mukana myös midcap- ja suuryrityksiä; pk-yrityksiä oltava yli puolet ja yritysryhmän maksimikoko on 10 yritystä
 • tukiosuus pk-yrityksille 50 %, midcap- ja suuryrityksille 40 %
 • projektin koko 100-200 000 e, rahoituksen suuruus n. 10-20 000 e / yritys
 • Rating Alfa vähintään A
 • yrityksellä liikevaihtoa

Mihin rahoitus sopii? / Group Explorer

 • kansainvälistymisvalmiuksien kehittämiseen
 • innovaation kiinnostavuuden testaamiseen kv-markkinoilla
 • tuotteeseen tai palveluun liittyvän arvoverkon, jakelukanavien ja markkinoille menon tapojen kartoittaminen
 • kumppaneihin ja vaikuttajiin verkostoitumiseen
 • yhteisen liiketoimintamallin suunnitteluun kv-markkinoita varten

Selvitä julkisen rahoitukserahoituskelpoisuutesi maksuttomalla pikatestillämme. Pikatestin pääset täyttämään TÄSTÄ.


NUORET INNOVATIIVISET YRITYKSET

NIY-rahoitus tukee nuoria innovatiivisia yrityksiä liiketoiminnan kehittämisessä. Rahoitus nopeuttaa olennaisella tavalla lupaavimpien startup-yritysten kasvua ja kansainvälistymistä.

Tyypillinen NIY-rahoitukseen valittu yritys on keskimäärin 3,7-vuotias ja hyödyntänyt jo aiemmin Business Finlandin rahoituspalveluita. Yrityksillä on keskimäärin 14 työntekijää, 550 000 € liikevaihtoa ja 920 000 € sijoituksia omaan pääomaan. Yritysten johdolla on vahvaa kansainvälistä osaamista ja valtaosalla yrityksistä on jo kansainvälistä liiketoimintaa. Noin 40 %:lla yrityksistä on ulkomaalaisia sijoittajia.

Yrityksellä tulisi olla merkittävä kilpailuetu, jonkinlaista näyttöä lupaavasta liiketoiminnasta sekä olemassa olevia asiakkaita ja asiakasreferenssejä. Yrityksellä on luotuna tavoitteellinen kansainvälistymisstrategia ja yritykseltä löytyy kykyä toteuttaa suunnitelma. Yrityksen liiketoimintamalli on skaalautuva ja yritykseltä löytyy edellytykset nopeaan kasvuun kv-markkinoilla. Yrityksellä tulisi olla myös sitoutunut ja osaava johtotiimi sekä mahdollisuus saada yksityisiä pääomasijoituksia.

Rahoituksessa yritykselle asetetaan tavoitteita yrityksen omien kasvu- ja kansainvälistymissuunnitelmien sekä päämäärien pohjalta.

Rahoituksen edellytykset:

1 Yritys on alle 5-vuotias

NIY-rahoitus on tarkoitettu ainoastaan nuorille yrityksille. Rahoitusta on haettava riittävän ajoissa ennen kuin yrityksen rekisteröinnistä on kulunut viisi vuotta. Rahoitus päättyy viimeistään yrityksen täyttäessä kahdeksan vuotta.

2 Yritys on pieni

Yrityksen tulee olla kokoluokaltaan pieni; henkilömäärä alle 50 ja joko vuosiliikevaihto tai taseen loppusumma enintään 10 miljoonaa euroa.

3 Yrityksellä on itsenäinen liiketoimintavastuu

Yrityksellä tulee olla itsenäinen liiketoimintavastuu ja päätäntävalta, yritys mm. hallinnoi itse IPR-oikeuksiaan.

4 Yritys panostaa innovaatiotoimintaan

Hakemusvaiheessa tulee toimittaa tilintarkastajan vahvistus siitä, että yritys on käyttänyt vähintään 10 % liiketoiminnan kuluista tutkimus- ja kehitystyöhön. Näin varmistetaan, että yritys panostaa merkittävästi tutkimukseen ja kehitykseen.

5 Yritys ei ole jakanut voittoja eikä syntynyt sulautumalla

NIY-rahoitusta ei voi saada yritys, joka on syntynyt sulautumisen kautta tai on jakanut voittoja.

Tukea voi saada 75 % projektille hyväksyttävistä kustannuksista

Rahoituksen enimmäismääärä on 1,25 miljoonaa euroa

 • Enintään 500 000 € avustusta
 • Enintään 750 000 € lainaa

Rahoitusta myönnetään kolmessa jaksossa:

1. jakso:

avustus 250 000 €

2. jakso:

avustus 250 000 €

3. jakso:

laina 750 000 €

Mikäli yritykselle rahoituspäätöksessä asetetut tavoitteet ovat toteutuneet Business Finlandin väliarvioinnissa ensimmäisen jakson päätteeksi, mahdollistuu yrityksen pääsy rahoituksen seuraavaan vaiheeseen. Väliarviointi tehdään jokaisen jakson päätteeksi.

Arviointipaneeli

Business Finland käyttää arvioinnin tukena ulkopuolisista asiantuntijoista koostuvaa arviointipaneelia.

Ensimmäisen jakson aikana tavoitteiden mukaan edenneet yritykset pääsevät esittelemään yritystään ja ideaansa arviointipaneelille. Paneeli ajoittuu ensimmäisen rahoitusjakson loppupuolelle. Paneeliin osallistuu kerrallaan 3-5 asiantuntijaa.

Arviointipaneeli arvioi yrityksen liiketoimintapotentiaalia, kansainvälistymismahdollisuuksia, kehittämistarpeita sekä kelpoisuutta sijoituskohteeksi.

Panelistit antavat lausunnon siitä, soveltuuko yritys heidän mielestään sijoituskohteeksi. Paneelin rooli suhteessa rahoitustoimintaan on neuvoa antava.

Hyväksyttävät menot

Hyväksyttäviä kustannuksia:

 • rahapalkat ja niihin liittyvät henkilösivukustannukset (enintään 30 %)
 • ostot (esim. matkat, palvelut, aineet ja tarvikkeet ja laitteet)

Kustannuksia, joita ei hyväksytä:

 • ostopalvelut intressiyhtiöiltä (poikkeuksena palvelut samaan konserniin kuuluvilta yhtiöiltä)
 • vapaaehtoiset vakuutukset, lahjat ja stipendit
 • muuta julkista tukea sisältävät kustannukset
 • vientiin liittyvä toiminta eli suoraan vientimääriin, jakeluverkon perustamiseen ja toimintaan tai muuhun vientitoimintaan liittyvät juoksevat kustannukset

Hankintojen osalta on noudatettava hankintalakia.

Co-creation ja Co-Innovation

Co-Creation -projektissa tutkimusorganisaatiot ja yritykset kehittävät yhdessä tutkimusideaa, jolla on merkittävä kansainvälinen liiketoimintapotentiaali suhteessa tarvittavaan rahoitukseen. Business Finlandin rahoitusosuus pk-yrityksille on 50 % projektille hyväksytyistä kustannuksista. Projektien koko on enintään 100 000 euroa per idea ja projektin kesto tyypillisesti 4-6 kk. 

Co-Innovation -yhteishankkeen osapuolina voi olla useita tutkimusorganisaatioita sekä useita yrityksiä. Yrityksillä voi olla eri rooleja: niillä voi olla oma t&k-projekti tai ne voivat toimia tutkimuksen rahoittajana tai toisen yrityksen projektin alihankkijana. Business Finlandin rahoitusosuus pk-yrityksille on 50 % projektille hyväksytyistä kustannuksista. Projektin kokonaiskesto on tyypillisesti 2 ̶ 3 vuotta. Tutkimusorganisaatioiden projekteissa noudatetaan Business Finlandin julkisen tutkimuksen rahoituksen yleisiä ehtoja.

Hakuprosessin kulku

Voitko hakea Business Finlandin rahoitusta?

Mikäli yrityksesi ei ole ennen asioinut Business Finlandin kanssa, tulee sinun selvittää mahdollisuutesi rahoituksiin ennen hakemuksen jättämistä. Aloita Team Finland -yhteydenottolomakkeen kautta tai ota yhteyttä suoraan Business Finlandin asiantuntijaan.

Rahoitusmahdollisuuksia tunnusteltaessa käydään läpi yrityksen perusasioita, kuten yrityksen taustaa, liikeideaa ja kasvuvisiota.

Rahoittajien näkökulmasta tärkeitä seikkoja ovat lisäksi mm. yrityksen tiimi, osaamiset ja resurssit, rahoitustilanne ja mahdolliset sijoittajat, liikeidean kilpailuetu sekä kasvupotentiaali erityisesti kv-markkinoilla.

Suosittelemmekin pohtimaan yrityksenne kehittämistoimia edellä mainittujen asioiden osalta jo etukäteen ennen yhteydenottoa rahoittajatahoon. Yhteydenoton jälkeen saat Business Finlandin asiantuntijan näkemyksen siitä, kannattaako yrityksesi hakea rahoitusta.

HUOM!

Huolellisesti laadittu projektisuunnitelmaluonnos on erinomainen tapa rahoitushakemuksen kannalta kriittisten seikkojen esiin tuomiseksi. Parhaimmillaan projektisuunnitelman luonnostelu luo edellytykset myönteiselle rahoituspäätökselle, mutta myös saa yrityksen arvioimaan kehittämistoimiaan sellaisilta kanteilta, joita ei muutoin tulisi huomioitua.

Hyödynnä apuamme rahoituksen hakemisessa

Grantsin asiantuntijat ovat hankkeistamisen ammattilaisia ja suunnittelemmekin yrityksille kehittämishankkeita päivittäin. Autamme mielellämme myös sinun yritystäsi kehittämistoimien hankkeistamisessa ja projektisuunnitelmien luonnostelussa.

Kysy lisää rahoitusasiantuntijoiltamme!

Rahoitushakemuksen laatiminen

Saatuasi rahoitustunnustelun jälkeen ”luvan” varsinaisen hakemuksen jättämiselle, voit aloittaa rahoitushakemuksen työstämisen. Rahoitushakemuksen sisältö ja tarvittavat liitteet vaihtelevat tuki-instrumenteittain.

Yleisimmät vaadittavat liitteet ovat:

 • tuore kirjanpitoajo (tuloslaskelma ja tase)
 • projektisuunnitelma

Hakemuksessa tyypillisesti vaadittavat tiedot ovat:

Yrityksen nykytila

 • yrityksen liiketoiminnan kuvaus
 • yrityksen omistusrakenne
 • liiketoiminnan avainluvut

Kasvuvisio

 • kasvu- ja kansainvälistymissuunnitelmat
 • arvio liiketoiminnan kehittymisestä

Projektin tavoitteet

 • konkreettiset tavoitteet (2-5 kpl)
 • projektin vaikutukset tavoiteltavaan liiketoimintaan
 • yrityksen kyvykkyydet ja osaamiset

Projektin toteutus

 • projektisuunnitelma (tehtävät, resurssit, alihankintaostot, aikataulu, tulokset)

Budjetti ja rahoitus

 • projektin kustannusarvio
 • projektin rahoitus

Hakemuksen käsittely ja rahoituspäätös

Business Finland käsittelee rahoitushakemukset pääsääntoisesti n. 2-8 viikon kuluessa, rahoitusinstrumentista riippuen. Käsittelijä käy rahoitushakemuksen läpi yhdessä yrityksen kanssa ja pyytää tarvittaessa lisäselvityksiä

Rahoituspäätös voi olla:

Myönteinen = päätös astuu voimaan heti, kun yritys ottaa rahoituksen vastaan

Ehdollinen = päätös astuu voimaan, kun yritys täyttää päätökselle asetetun ehdon (esim. omarahoitus- osuudeksi suunnitellun rahoituksen saaminen)

Kielteinen = rahoitusta ei myönnetä

Myönteisen tai ehdollisen päätöksen yhteydessä yritys saa rahoituspäätöksen lisäksi myös kustannusarvion sekä Business Finlandin yleiset ehdot tutustuttavakseen.

Apua Business Finland -projektin hallinnointiin?

Jos hakemuksen täyttäminen itse tuntuu hankalalta tai yritykselläsi ei ole resursseja hakemuksen täyttämiseen, voimme tehdä työn kanssasi!

Rahoituspalvelumme avulla muotoilemme kehityshankkeita yrityksille hyödyntäen julkisia rahoituskanavia. Auttava kätemme selvittää hankkeellesi sopivimman julkisen tuki-instrumentin.

Rahoitushaku-projektimme etenevät kahdessa vaiheessa:

 1. Kartoitamme yrityksenne hankeidean rahoituskelpoisuutta.
 2. Muotoilemme ideastanne hankkeen ja autamme rahoituksen hakemisessa

Autamme myös yhteydenpidossa Business Finlandin kanssa, projektien käynnistämisessä sekä opastamme projektikirjanpidon oikeaoppisessa toteuttamisessa. Lisäpalveluna hoidamme yrityksesi puolesta myös projektiraportoinnin.

Hyvin laadittu hakemus ja raportti varmistavat myös sen, että rahoitusmahdollisuuksia on tarjolla jatkossakin!

Rahoituspalvelumme auttaa myös oikean rahoitusvaihtoehdon löytämisessä; vertaillen eri rahoitusmuotoja keskenään juuri sinun tulevan projektisi näkökulmasta. Eri rahoitusmuodoilla on eri painotukset ja yhteen projektiin voi soveltua useampikin julkisen rahoituksen instrumentti. Meidän tehtävämme on löytää niistä paras!

Mikäli haluat hyödyntää julkisen rahoituksen mahdollisuudet täydessä mitassaan, kannattaa myös varmistaa, että valittu rahoitusinstrumentti ei tulevaisuudessa poissulje jotain toista yrityksesi kehityksen kannalta tärkeää rahoitusinstrumenttia.

Haluatko keskustella tästä aiheesta tai yleisesti julkisen rahoituksen mahdollisuuksista?

Siinä tapauksessa voit olla yhteydessä asiantuntijoihimme varaamalla maksuttoman rahoituskonsultoinnnin kanssamme:

Varaa rahoituskonsultointi TÄSTÄ »

Suomen parasta osaamista julkiseen rahoitukseen

Eniten onnistuneita hakemuksia, edistynein softa ja happotestatut prosessit. Näillä eväillä autamme useampia kasvuyrityksiä onnistuneelle rahoituspolulle, kuin kukaan muu.