Rahoitus­asiantuntemusta vahvalla tulospainotuksella

Tehtävämme Grantsilla on yhdistää kasvukonseptinsa skaalaamiseen rahoitusta etsiviä yrittäjiä ja kasvurahoitusta tarjoavia rahoittajatahoja.

Asiakkaamme painivat erittäin moninaisten rahoitushaasteiden parissa.

  • Yksi haluaa jakaa riskiä kehittämistoimepiteiden osalta julkisen rahoittajan kanssa.
  • Toinen ei ole halukas sitomaan kaikkea vapaata kassaansa kasvuponnistukseen vaan käyttää tässä välissä lainarahoitusta.
  • Kolmas tarvitsee kipeästi oman pääoman ehtoista polttoainetta tarvittavan kasvukäyrän saavuttamiseksi.

Vielä näitä yksittäistilanteitakin useammin tarvitaan erilaisten rahoitusmuotojen tehokasta kombinaatiota yksilölliseen tilanteeseen muotoiltuna.

Näissä muuttuvissa tilanteissa olemme asiantuntijana mukanasi.

 

Todistetusti tehokas etenemisprosessi

Grantsin tuoteperhe on hiottu äärimmäisen yksinkertaiseen formaattiin, sillä uskomme helppouden ja selkeyden olevan loistavan konseptin ylivoimaisimpia tunnusmerkkejä.

1. Rahoitussuunnitelma

Rahoitussuunnitelma luo näkymän tulevaisuuteen muodostamalla selkeän rahoitusjatkumon yrityksen kasvutarpeet huomioiden.

2. Rahoitushakemus

Rahoitushakemus pitää huolen hankedokumenttien muodostamisesta, muotoilusta ja tuloksellisuudesta avaimet käteen periaatteella.

onnistumiskomissio

3. Onnistumiskomissio

Onnistumiskomissio laskutetaan, kun rahoituspäätös on positiivissesti myönnetty ja projekti näin ollen saatu menestyksellä maaliin.

Yleisimmät tukirahoittajat

Business Finland (Tekes-rahoitus)

Kun yritys on merkittävässä kasvuvaiheessa ja hamuaa aktiivisesti esimerkiksi kansainvälisille markkinoille uuden ja innovatiivisen tuotteen kanssa, on Business Finland usein oikea kumppani. Business Finlandin valikoimasta löytyy laaja nippu erilaisia avustuksia ja lainoja yritysten eri kasvuvaiheisiin.

Finnpartnershipin Liikekumppanuustuki

Finnpartnership tukee yritysten kehittämistoimia, jotka aikaansaavat myönteisiä kehitysvaikutuksia kehitysmaissa. Kehitysmaita ovat esimerkiksi kaikki Afrikan valtiot, sekä iso osa Aasian ja Etelä-Amerikan valtioista.

ELY-keskuksen kehittämisavustus

ELY-keskuksen kehittämisavustus on oikea ratkaisu, kun yritys on käynnistämässä kehittämishanketta, joka tähtää merkittävään kasvuun. Rahoituksen sisälle on mahdollista hieman alueesta riippuen hakea niin investointipanostuksia kuin markkinaselvityksiäkin.

Maaseuturahoitus

Maaseuturahoituksessa on järkeä, kun olet käynnistämässä uutta liiketoimintaa ja toimit maaseutumaisella alueella. Rahoituskokonaisuudet ovat usein muiden mainittujen rahoittajien tukia pienempiä.

Yleisimmät vieraan pääoman lähteet

Finnvera

Finnvera Oyj on Suomen valtion omistama erityisrahoitusyhtiö. Yhtiön pääasiallisena roolina on täydentää rahoitusmarkkinoita tarjoamalla yrityksille lainoja, takauksia, pääomasijoituksia ja vientitakuita.

Kaupalliset pankit

Kaupalliset pankit tarjoavat asiakkailleen lainoja, takauksia ja limiittejä erilaisiin rahoitustarpeisiin oman säännöstönsä ja julkisen regulaationsa rajoissa.

Joukkorahoitus

Joukkorahoitusta tarjoavat tahot mahdollistavat yksityissijoittajille ja muille rahoittajatahoille hajautetun mahdollisuuden tarjota erilaisia lainaratkaisuja niitä tarvitseville yrityksille.

Yleisimmät oman pääoman lähteet

Yrittäjä itse

Usein yrityksen oman pääoman järjestämisestä vastaavat yrityksen omistajat. Monessa tapauksessa oman pääoman kasvattamiseksi yhtiössä suoritetaan joko sijoitus SVOP-rahastoon tai päätetään kasvattaa osakepääomaa.

Ulkopuolinen sijoittaja

Toisinaan on tarkoituksenmukaista hakea yhtiöön ulkopuolista oman pääoman ehtoista rahaa esimerkiksi osakeantia, pääomalainaa, vaihtovelkakirjaa tai muuta vastaavankaltaista mekanismia hyödyntämällä.

Lataa maksuton PK-yrityksen rahoitusopas

Millaista julkisrahoitusta ja tukea PK-yrityksen kehittämiseen on olemassa? Tiesitkö, että esimerkiksi palvelumuotoiluun on mahdollista saada julkista tukirahoitusta? Kevyen tutkimuksemme mukaan 88 % yrityksistä ei tätä tiedä.