De minimis -tuet

De minimis -tuet

De minimis -tuet ovat Euroopan unionin komission määrittelemiä pieniä valtiontukia, jotka eivät vääristä kilpailua sisämarkkinoilla merkittävästi. De minimis -sääntöjen mukaan yritys voi saada tietyn enimmäismäärän tukea kolmen verovuoden aikana ilman, että tukea...