De minimis -tuet ovat Euroopan unionin komission määrittelemiä pieniä valtiontukia, jotka eivät vääristä kilpailua sisämarkkinoilla merkittävästi. De minimis -sääntöjen mukaan yritys voi saada tietyn enimmäismäärän tukea kolmen verovuoden aikana ilman, että tukea katsotaan EU:n valtiontukisääntöjen mukaiseksi.

De minimis -tukien enimmäismäärä on yleensä 300 000 euroa, mutta tietyillä sektoreilla, kuten maataloudessa ja kalastuksessa, summa voi olla pienempi. Tuen myöntäjän on varmistettava, ettei tuen myöntäminen ylitä sallittua kynnysarvoa ja että tuen saaja ei ole saanut muita de minimis -tukia, jotka yhdessä ylittäisivät tämän rajan.

Miten de minimis -tuet liittyvät yrityksen rahoitukseen

De minimis -tuet ovat osa yrityksen rahoitusvaihtoehtoja, erityisesti silloin, kun yritys etsii julkista rahoitusta. Koska nämä tuet ovat suhteellisen pieniä, ne soveltuvat erityisesti pienille ja keskisuurille yrityksille (pk-yrityksille), jotka tarvitsevat lisärahoitusta esimerkiksi investointeihin, kehitysprojekteihin tai koulutukseen. De minimis -tuet ovat yksi tapa saada julkista tukea ilman monimutkaisia valtiontukisääntöjen noudattamisen vaatimuksia, mikä tekee niistä houkuttelevan vaihtoehdon pk-yrityksille.

Miten de minimis -tuet liittyvät tilanteeseen, jossa haetaan kehityshankkeelle kasvurahoitusta julkiselta rahoittajalta

Kun suomalainen pk-yritys hakee kehityshankkeelleen kasvurahoitusta julkiselta rahoittajalta, de minimis -tuet voivat olla merkittävä rahoituslähde. Kehityshankkeet, kuten tuotekehitys, markkinoiden laajentaminen tai prosessien parantaminen, voivat vaatia merkittäviä investointeja, joita yritys ei välttämättä pysty rahoittamaan yksin. Julkiset rahoittajat, kuten Business Finland tai ELY-keskukset, voivat myöntää de minimis -tukea näihin tarkoituksiin, kunhan tuen määrä ei ylitä sallittua enimmäismäärää.

On tärkeää, että yritys seuraa tarkasti saamansa tukien määrää ja varmistaa, ettei kolmen verovuoden aikana myönnetty de minimis -tuki ylitä sallittua 300 000 euron rajaa. Yrityksen on myös ilmoitettava jokaiselle uudelle rahoittajalle jo saamansa de minimis -tuet, jotta rahoittaja voi arvioida, onko yritys oikeutettu lisätukeen. Tämä edellyttää hyvää kirjanpitoa ja seurantaa yritykseltä.

De minimis -tukien avulla pk-yritykset voivat saada tarvittavaa rahoitusta kehityshankkeilleen ilman, että ne joutuvat kilpailemaan suurempien ja monimutkaisempien rahoitusinstrumenttien kanssa. Tämä voi nopeuttaa rahoituksen saantia ja helpottaa yrityksen kasvua ja innovaatiotoimintaa.

Haluatko lisätietoa yrityksenne tukirahoitusmahdollisuuksista? Varaa maksuton asiantuntijakonsultointi.

Suomen parasta osaamista julkiseen rahoitukseen

Eniten onnistuneita hakemuksia, edistynein softa ja happotestatut prosessit. Näillä eväillä autamme useampia kasvuyrityksiä onnistuneelle rahoituspolulle, kuin kukaan muu.