Sijoitetun pääoman tuotto (ROI) ja tukirahoitus

Sijoitetun pääoman tuotto (ROI) ja tukirahoitus

Sijoitetun pääoman tuotto, englanniksi Return on Investment eli ROI, on taloudellinen mittari, jota käytetään arvioimaan sijoituksen kannattavuutta tai vertaamaan eri sijoitusten tehokkuutta. ROI lasketaan jakamalla sijoituksen tuottama nettohyöty sijoitetulla...