Yrityksen riskiprofiili ja tukirahoitus

Yrityksen riskiprofiili ja tukirahoitus

Yrityksen riskiprofiili on kokonaisarvio siitä, kuinka suuria taloudellisia riskejä yritys kantaa ja kuinka hyvin se pystyy hallitsemaan näitä riskejä. Riskiprofiili muodostuu useista eri tekijöistä, kuten yrityksen toimialasta, markkinatilanteesta, kilpailuasemasta,...