Vientimarkkinoille tähtääville pk- ja startup-yrityksille on tarjolla Business Finlandin Into-rahoitus, jonka tarkoitus on kasvattaa yrityksen innovaatio-osaamista sekä tukea yrityksen tuotteiden ja palveluiden innovaatiovaiheen tutkimus- ja kehityskustannuksia. Into-rahoitus on näin erinomainen tukimuoto osaksi yrityksen kehittämishankkeiden kokonaisrahoitusta.

Into-rahoituksen tekee erityiseksi se seikka, että sillä voit hankkia yritykseesi alan parhainta osaamista kehittämään yrityksesi tuotteita ja/tai palveluita sekä edistämään yrityksessä tapahtuvaa laajamittaista innovaatiotoimintaa. Tämä onnistuu esim. lainaamalla huippuosaajia suuresta yrityksestä tai tutkimusorganisaatiosta tai vaikkapa hankkimalla valmiita tutkimustuloksia yrityksen käyttöön.

Into-rahoitus tarjoaa näin erinomaisen mahdollisuuden yritykselle laaja-alaiseen ja monipuoliseen innovaatio-osaamisen sekä uusien liiketoimintamallien ja ratkaisujen kehittämiseen. Jos haluat tehdä myös tuotekehitystä, niin tutustu Business Finalndin T&K-lainarahoitukseen tästä. Mikäli teette alalle merkityksellistä tutkimustoimintaa, niin tutustu Business Finlandin tukimuotoiseen tukirahoitukseen tästä.

Mitä?

Into-rahoituksesta yritys saa tukea asiantuntijapalveluiden hankintaan niin ostopalveluina kuin asiantuntijan palkkakustannuksiinkin. Lisäksi Into-rahoitusta voi käyttää mm. innovaatioon liittyvien IPR-oikeuksien hankkimiseen.

Milloin?

Into-rahoitus on omimmillaan, kun yritys

 • haluaa kehittää yrityksen liiketoimintaa hyödyntäen uusia ideoita ja markkinatietoa,
 • kehittää uusia liiketoimintatoimintamalleja ja ratkaisuja,
 • lisää henkilöstön innovaatio-osaamista ja systematisoi innovaatioprosessia ja
 • haluaa saattaa IPR-asiat ajan tasalle.

Selvitä julkisen rahoituksen rahoituskelpoisuutesi maksuttomalla pikatestillämme. Pikatestin pääset täyttämään TÄSTÄ.


Mihin?

Into-rahoituksella tuettavia toimenpiteitä ovat esimerkiksi:

 • Innovaatiotoiminnan sekä uusien liiketoiminta-, tuote- ja palvelukonseptien kehittäminen ulkopuolisen asiantuntijan avulla
 • Innovointiin liittyvät tutkimukset ja selvitykset
 • IPR-strategiaan ja IPR-oikeuksien hankintaan ja lisensointiin liittyvät selvitykset
 • Patenttien, lisenssien ja muun aineettoman omaisuuden hankinta
 • Asiantuntijan lainaaminen suuresta yrityksestä tai tutkimusorganisaatiosta
 • Tutkimustulosten hankinta ja tutkimustulosten hyödyntämiseen liittyvät neuvontapalvelut
 • Asiantuntijan määräaikainen palkkaaminen suuresta yrityksestä tai tutkimusorganisaatiosta.

Mittarointi?

Into-rahoituksella tuettavilta projekteilta edellytetään tavoitteellista ja mitattavaa päämäärää. Yrityksen kanssa sovitaan tyypillisesti 2–5 erilaista mittaria, joilla projektin etenemistä ja tavoitteiden toteutumista seurataan. Tavoitteita voivat olla esim.:

 • IPR-strategian valmistuminen
 • Toimenpidelista IPR:ien hyödyntämiseksi liiketoiminnassa
 • Projektiin palkatun asiantuntijan avulla luotujen tutkimustulosten ja osaamisen hyödyntäminen tuotekehityksessä ja työn vaikutus yrityksen toimintaan
 • Uudet käytännöt innovaatiotoiminnan systematisoimiseksi
 • Yrityksen uudenlaisen innovaatio-osaamisen todentaminen käytännössä

Missä määrin?

Into-rahoituksen määrä riippuu yrityksen tavoitteista ja resursseista, kuitenkin aina niin, että myönnetty tukirahoitus on enintään 50 % projektin kokonaiskustannuksista. Projektin kokonaiskustannukselle ei ole erikseen määritettyä ylärajaa, mutta asiantuntijapalveluiden hankintojen enimmäismäärä on 200 000 €. Into-rahoituksella tuettavien projektien pienin mahdollinen kokonaiskustannus on 30 000 €, josta tukiosuus on 15 000 €.

Esimerkki hyväksyttävistä kustannuksista:

 • Ostopalvelut
 • Matkat ja palkkakulut – jos ne liittyvät asiantuntijan määräaikaiseen palkkaamiseen tai patentin tai muun teollisuusoikeussuojan hakemiseen
 • Henkilösivukustannukset (maks. 50 % palkoista)
 • Yleiskustannukset

Haluatko hinta-arvion palveluistamme tai keskustella vain julkisen rahoituksen mahdollisuuksista?

Siinä tapauksessa voit olla yhteydessä asiantuntijoihimme varaamalla maksuttoman rahoituskonsultoinnnin kanssamme tai pyytämällä hinta-arvion:

Varaa maksuton rahoituskonsultointi TÄSTÄ »

Pyydä hinta-arvio rahoitushakupalvelustamme TÄSTÄ »

Suomen parasta osaamista julkiseen rahoitukseen

Eniten onnistuneita hakemuksia, edistynein softa ja happotestatut prosessit. Näillä eväillä autamme useampia kasvuyrityksiä onnistuneelle rahoituspolulle, kuin kukaan muu.