fbpx

Tempo-rahoituspalvelu on tarkoitettu pk- ja midcap-yrityksille, jotka tähtäävät innovatiivisin keinoin kasvuun kansainvälisillä markkinoilla. Näin ollen hankkeen tulee aina painottua kansainvälistymiseen ja yritykseltä täytyy löytyä kansainvälisesti kilpailukykyinen innovaatio.

Kansainvälistyminen tähtäimessä

Tempo-projektin päätavoitteena on yrityksen kansainvälistymisvalmiuksien kehittäminen. Projektin päätyttyä yrityksellä tulisi olla riittävä ymmärrys kansainvälisille markkinoille menemistä varten. Kansainvälistymiseen ja kasvuun liittyy tyypillisesti paljon suunnittelutyötä. Kansainvälistymisstrategian, kasvustrategian ja IPR-strategian luominen ovat tyypillisiä tehtäväkokonaisuuksia Tempo-hankkeessa. Esimerkiksi IP-oikeuksien osalta hankkeessa voidaan kehittää toimintamalleja sekä tehdä selvityksiä, jotka ohjaavat yrityksen toimintaa pitkälle tulevaisuuteen, pelkän yksittäisin suojaustoimenpiteen rinnalla/sijasta. Kansainvälistymisstrategiassa voidaan esittää suunnitelma mm. kansainvälistymisen resursoinnista, aikataulusta sekä valikoiduista kohdealueista.

Kansainvälistymisstrategiat pohjautuvat usein pitkälti erilaisista markkinakartoituksista saatuun tietoon. Näin ollen myös markkinakartoituksien toteuttamisella on oma roolinsa tyypillisessä Tempo-projektissa. Markkinakartoituksilla voidaan tutustua tarkemmin yritykselle potentiaalisiin kohdealueisiin ja tutkia mm. paikallista kysyntää, kilpailua, lainsäädäntöä sekä lokalisointitarpeita. Markkinoiden validoinnilla saavutetaan riittävä ymmärrys kohdemaan asiakkaista ja heidän tarpeistaan. Tutkimukset voidaan toteuttaa yhtä hyvin yrityksen oman henkilöstön osaamista ja verkostoja hyödyntämällä kuin ulkopuolista asiantuntijatahoa hyödyntämällä.

Tempo-hankkeelle voi sisällyttää myös pienimuotoista tuotekehitystä, mikäli se on tarpeellista asiakaspalautteen tai -ymmärryksen saamiseksi. Projektin pääpaino pitää kuitenkin olla kansainvälistymisen edistämisessä, ei tuotekehityksessä. Tyypillisessä Tempo-projektissa saatetaan tehdä esimerkiksi prototyypin viimeistelytyötä. Myös tuotteen tai palvelukokonaisuuden konseptoinnista saattaa syntyä kustannuksia projektille.

Kun kansainvälistä potentiaalia omaava innovatiivinen tuote tai palvelu on viimeistelty ja tulevat markkina-alueet ja asiakaskunta ovat selvillä, voidaan hankkeessa tehdä myös koemarkkinointia tai pilotointia. Pilotointi toteutetaan pääsääntöisesti kv-markkinoilla, jotta sillä olisi suurempi vaikutus yrityksen kansainvälistymisen edistämisessä, mikäli yritys saa pilottiasiakkaan/asiakkaita Suomen ulkopuolelta. Koemarkkinointia voidaan toteuttaa digitaalisesti tai muilla keinoin, ja näin voidaan vielä tarkemmin varmistua kysynnästä sekä mahdollisista lokalisointitarpeista.

Tempo-projektin tavoitteet ja kesto

Tempo-projektille tulee antaa aina vähintään kaksi konkreettista tavoitetta, joiden toteutumista on myös helppo mitata ja seurata. Tavoitteista keskustellaan Business Finlandin kanssa, kun hakemus otetaan käsittelyyn. Tavoitteet kannattaa asettaa realistisesti, sillä niiden toteutumista seurataan ja tavoitteiden saavuttamisella on merkitystä, mikäli yritys hakee myöhemmin muita rahoitusinstrumentteja Business Finlandilta. Tyypillisiä tavoitteita ovat esimerkiksi: valmis kansainvälistymisstrategia, syntyneet sopimukset X kpl, myynnin aloittaminen maassa X sekä asiakaspilotin toteuttaminen.

Tempo-projektin tyypillinen kesto on noin 6–8 kk. Päätöksen Tempo-hakemukseen saa useimmiten noin kuukaudessa. Projektin kustannukset voivat olla enintään 66 700 euroa. Tukiprosentin ollessa 75 % voi hankkeelle saada enintään 50 000 euroa tukea. Tuesta 35 000 euroa maksetaan etupainotteisesti rahoituspäätöksen yhteydessä, eli jo hankkeen alussa.

Haluatko selvittää rahoituskelpoisuutesi? Teimme helposti täytettävän maksuttoman pikatestin, pikatestin pääset täyttämään TÄSTÄ.

Mikäli olet kiinnostunut keskustelemaan aiheesta asiantuntijoidemme kanssa, niin alla listatut asiantuntijamme ovat mielellään avuksi.

Niku Raatikainen / 040 060 3381 / niku.raatikainen@grants.fi
Miikka Liimatainen / 040 508 5712 / miikka.liimatainen@grants.fi
Jari Hakanen / 0400 555 033 / jari.hakanen@grants.fi
Marika Kykyri / 044 723 4665 / marika.kykyri@grants.fi

Lataa maksuton PK-yrityksen rahoitusopas

Millaista julkisrahoitusta ja tukea PK-yrityksen kehittämiseen on olemassa? Tiesitkö, että esimerkiksi palvelumuotoiluun on mahdollista saada julkista tukirahoitusta? Kevyen tutkimuksemme mukaan 88 % yrityksistä ei tätä tiedä.