Business Finlandin Tempo-rahoitus tarjoaa alle viisivuotiaille startup-yrityksille, jotka ovat suunnanneet katseensa kansainvälisiin markkinoihin, mahdollisuuden kehittää innovatiivisia tuotteita tai palveluita. Hankkeen tulee aina painottua kansainvälistymiseen ja yritykseltä täytyy löytyä kansainvälisesti kilpailukykyinen innovaatio.

Tempo-rahoitus on erityisesti suunniteltu mikro- ja pienyrityksille, joiden henkilöstömäärä on alle 50 ja joiden vuosiliikevaihto tai taseen loppusumma ei ylitä 10 miljoonaa euroa. Rahoituksen tavoitteena on auttaa yrityksiä luomaan kansainvälisen kasvun edellytyksiä, testaamaan idean toimivuutta, hankkimaan palautetta potentiaalisilta asiakkailta ja kartoittamaan tuotteen tai palvelun kysyntää. Tempo-projekti luo myös perustan t&k-projektille, joka keskittyy tuotteen tai palvelun kehittämiseen. 

Tempo – kenelle ja millaisiin hankkeisiin? 

Tempo-rahoitus on suunnattu yrityksille, joilla on ainutlaatuinen ja markkinoita mullistava idea tuotteeksi, palveluksi tai liiketoimintakonseptiksi. Edellytyksenä on, että yrityksellä on realistinen suunnitelma idean toteuttamiseen liittyvistä tutkimus- ja kehittämistoimenpiteistä, mikäli Tempo-projektin tulokset ovat rohkaisevia. 

Yrityksen tulee osoittaa vähintään 30 000 € oman pääoman ehtoista rahoitusta, joka voi koostua esimerkiksi osakepääomaan tehtyistä sijoituksista, pääomalainoista tai aiempien tilikausien voittovaroista. Tärkeää on, että rahoitus on peräisin yksityisistä lähteistä. 

Tempo-projektin rahoitus ja kustannukset 

Tempo-projektin kokonaiskustannukset voivat nousta enintään 80 000 euroon, josta Tempo-rahoitus kattaa 75%, eli maksimissaan 60 000 euroa. Rahoitus on suunniteltu niin, että enintään 70% tuesta maksetaan etupainotteisesti heti rahoituspäätöksen yhteydessä. 

Hyväksyttäviä kustannuksia ovat muun muassa: 

  • Rahapalkat, joille asetetaan yläraja 3 000 euroa kuukaudessa vähintään 10% yrityksen omistaville 
  • Henkilösivukulut, jotka voivat olla korkeintaan 30% rahapalkoista 
  • Ostettavat asiantuntijapalvelut, jotka tulee eritellä projektisuunnitelmassa 
  • Muut kustannukset, kuten matkakulut tai laitteiston vuokraus, joiden osuus voi olla enintään 20% palkka- ja palvelukustannuksista 

Tempo-projektin tavoitteiden esimerkkejä 

Tempo-projektin tavoitteita voi olla monenlaisia, riippuen yrityksen tarpeista ja suunnitelmista. Tavoitteet voivat sisältää esimerkiksi: 

  • Kumppanuuksien luominen ja potentiaalisten asiakassuhteiden rakentaminen kohdemarkkinoilla 
  • Tuote- tai palvelukonseptin pilotointi ja markkinoiden reaktion testaaminen 
  • Yrityksen johtoryhmän vahvistaminen ja kansainvälistymisstrategian kehittäminen 
  • T&k-toiminnan suunnitelmien täsmentäminen saadun palautteen perusteella 

Jokaiselle Tempo-projektille on tärkeää asettaa selkeät ja mitattavissa olevat tavoitteet, jotka dokumentoidaan ja seurataan projektin edetessä. 

Yhteenveto 

Tempo-rahoitus on merkittävä tuki suomalaisille startupeille, jotka tähtäävät kansainvälisille markkinoille. Sen avulla voidaan toteuttaa kriittisiä alkuvaiheen toimenpiteitä, jotka auttavat yritystä saamaan jalansijaa ja tunnistamaan potentiaaliset kasvumahdollisuudet ulkomailla. Rahoituksen hakeminen vaatii kuitenkin huolellista suunnittelua ja valmistelua, mukaan lukien tarkan taloudellisen ja projektisuunnitelman, joka osoittaa yrityksen kyvyn toteuttaa suunnitelmansa ja saavuttaa asetetut tavoitteet. 

Haluatko keskustella tästä aiheesta tai yleisesti julkisen rahoituksen mahdollisuuksista?

Siinä tapauksessa voit olla yhteydessä asiantuntijoihimme varaamalla maksuttoman rahoituskonsultoinnnin kanssamme:

Varaa maksuton rahoituskonsultointi TÄSTÄ »

Suomen parasta osaamista julkiseen rahoitukseen

Eniten onnistuneita hakemuksia, edistynein softa ja happotestatut prosessit. Näillä eväillä autamme useampia kasvuyrityksiä onnistuneelle rahoituspolulle, kuin kukaan muu.