Haluan aloittaa toteamalla todellisuuden. Maamme on asetettu poikkeustilaan, useilla aloilla asiakasvirrat tyssäsivät kuin seinään, pörssit kyykkäävät ja aikaisemminkin yskinyt vientimme ottaa iskua päivä päivältä. Päivänselvää on, että yrityksillämme tulee olemaan vaikeita hetkiä edessään.

Kuitenkin, kuten persialainen sanonta toteaa, ”This too shall pass”.

Valtiovalta ja rahoituslaitokset tekevät kaikkensa, jotta yritystemme haasteita saataisi loivennettua. Tästä yksinkertaisesta syystä johtuen niin Finnvera, Business Finland, ELY-keskus kuin muutkin tahot ovat tehneet kiihtyvällä tahdilla toimenpiteitä ja ilmoituksia. Yritysten hyödynnettävissä oleva tukirahoituskenttä koronan aiheuttamassa tilanteessa on elänyt päivä päivältä.

Business Finlandin ja ELY-keskuksen häiriörahoitushaut ovat sulkeutuneet 8.6.2020. Näiden tilalle tulee mahdollisimman pian kustannustuki.

Tässä hetkessä kehotankin painokkaasti pohtimaan ratkaisuja, lisärahoitushakuja ja toimintamalleja, ennen kuin tilanne kriisiytyy rajusti.

  1. Tunnistetaan yhdessä rahoituksellinen tilanne ja tarve
  2. Toimitaan välittömästi ainakin kohti tarkentuvaa näkemystä
  3. Annetaan byrokratialle mahdollisuus olemalla etuajassa ja oikeilla dokumenteilla

Mikäli tunnet kriisirahoituksen tarvetta, Grantsin asiantuntijat auttavat niin suunnittelussa, hakemisessa kuin raportoinnissakin.

Soita:

Jari Hakanen, 0400 555 033

Niku Raatikainen, 040 060 3381

Business Finlandin häiriörahoitus

Business Finland julkaisi maaliskuussa merkittävän häiriötilannerahoituspaketin. Paketin tarkoituksena on tukea koronaviruksesta kärsivien pk- ja midcap-yritysten kehitystoimintaa näinä vaikeina aikoina. Rahoitushaku aukesi torstaina 19.3. ja sulkeutui maanantaina 8.6.2020.

Kyseinen de minimis -pohjainen rahoituspaketti on jaettu kahtia seuraavasti:

1) Esiselvitysrahoitus liiketoiminnan häiriötilanteisiin

Rahoitus, jonka suuruus on enintään 10 000 euroa. Tällä rahoituksella yritys voi selvittää ja suunnitella itselleen uusia liiketoimintoja, korvaavia alihankintaketjuja ja tuotannon organisoimista koronan aiheuttamassa häiriötilanteessa ja sen jälkeen. Esiselvitysrahoitusta myönnetään liiketoiminnan uudistamis- ja kehittämistarpeisiin.

Avustuksen suuruus on 80 % projektin hyväksytyistä kustannuksista ja ennakkoa voidaan myöntää 70 % myönnettävän avustuksen määrästä. Hyväksyttäviä kustannuksia ovat palkkakustannukset sekä ostettavat palvelut.

2) Kehittämisavustus liiketoiminnan häiriötilanteisiin

Rahoitus, jonka suuruus voi olla enintään 100 000 euroa. Tällä rahoituksella yritys voi toteuttaa uusia kehittämistoimenpiteitä, jotka parantavat yrityksen mahdollisuuksia koronan aiheuttamassa häiriötilanteessa ja sen jälkeen. Toimenpiteiden tavoitteena tulee olla yritykselle uusia ratkaisuja tuotteisiin tai tuotantoon liittyen. Kehittämisavustusta voi hakea myös suoraan, ilman esiselvitysprojektia.

Kehitysprojektissa avustuksen määrä on 80 % projektin hyväksytyistä kokonaiskustannuksista ja ennakkoa voidaan maksaa 70 % avustuksen määrästä. Rahoituksen suuruus on enintään 100 000 €, ja se voidaan myöntää yritykselle vain kerran. Kustannukset voivat koostua palkoista sekä ulkopuolisista ostopalveluista.

Molemmat rahoitukset on suunnattu yhtiöille, joiden liiketoiminta kärsii koronaviruksen aiheuttamista markkina- ja tuotantoketjuhäiriöistä ja jotka työllistävät vähintään kuusi työntekijää (27.3. mennessä tulleiden hakemusten osalta huomioidaan myös vähemmän työntekijöitä työllistävät yritykset). Rahoitus on de minimis -ehtoista ja edellyttää, että yrityksen de minimis -enimmäismäärä ei ole täyttynyt.

8.4. mennessä Business Finlandin Häiriörahoituspäätöksiä oli tehty yli 3090 kpl ja tukea myönnetty 112,3 M€. Kokonaisuudessaan Business Finlandilla on käytettävissä 800 M€ koronarahoitusta.

Alueelliset ELY-keskukset

ELY-keskusten poikkeusrahoitushaku käynnistyi 31.3. ja sulkeutui 8.6.2020. Rahoitus on hyvin samankaltainen kuin Business Finlandin jo aiemmin julkaisema häiriörahoitus, mutta ELY-keskuksen tukirahoitus kohdentuu 1–5 henkilöä työllistäviin yrityksiin, mukaan lukien yksityiset elinkeinonharjoittajat (toiminimet). Avustuksen kriteerinä on, että yrityksen toiminta on vaikeutunut/vaikeutumassa koronaepidemian takia mutta yritys pyrkii uudistumaan tai vahvistamaan osaamistaan ja yrityksellä on kannattavan toiminnan edellytykset.

1) Tilanneanalyysin tekeminen

Rahoitus, jonka suuruus on enintään 10 000 euroa. Tällä rahoituksella yritys voi selvittää ja suunnitella yrityksen toimintaa, uusia liiketoimintoja tai tuotannon ja palvelujen organisoimista.

Avustuksen suuruus on 80 % projektin hyväksytyistä kustannuksista ja ennakkoa voidaan myöntää 70 % myönnettävän avustuksen määrästä. Hyväksyttäviä kustannuksia ovat palkkakustannukset sekä välilliset kustannukset. Palkkakustannusten osalta käytetään laskennallista 2000 e/kk palkkamäärää.

2) Kehittämistoimenpiteet

Rahoitus, jonka suuruus voi olla enintään 100 000 euroa. Tällä rahoituksella yritys voi toteuttaa laajempia kehittämistoimenpiteitä, jotka parantavat yrityksen mahdollisuuksia koronan aiheuttamassa häiriötilanteessa ja sen jälkeen. Toimenpiteet voivat liittyä esimerkiksi liiketoiminnan uudelleensuuntaamiseen, tuotteiden ja palveluiden kehittämiseen tai tuotannon uudenlaiseen organisointiin.

Kehittämisprojektissa avustuksen määrä on 80 % projektin hyväksytyistä kokonaiskustannuksista ja ennakkoa voidaan maksaa 70 % avustuksen määrästä. Rahoituksen suuruus on enintään 100 000 €, ja se voidaan myöntää yritykselle vain kerran. Hyväksyttäviä kustannuksia ovat palkat välillisine menoineen ja ulkopuoliset ostopalvelut, mukaan lukien henkilöstön koulutus, sekä tuotteiden kehittämiseen liittyvät raaka-aineet ja puolivalmisteet.

Molemmat rahoitukset on suunnattu yhtiöille, joiden liiketoiminta kärsii koronaviruksen aiheuttamista markkina- ja tuotantoketjuhäiriöistä ja jotka työllistävät 1–5 työntekijää. Rahoitus on de minimis -ehtoista ja edellyttää, että yrityksen de minimis -enimmäismäärä ei ole täyttynyt.

8.4. mennessä ELY-keskuksen Poikkeusrahoituspäätöksiä oli tehty 175 kpl ja tukea myönnetty 2 M€. Rahoitushakemuksia on saapunut kaikkiaan yli 9600 kpl. Kokonaisuudessaan ELY-keskuksella on käytettävissä 400 M€ koronarahoitusta.

Yksinyrittäjien tuki

Yksinyrittäjille on tulossa lähipäivinä haettavaksi oma tukipaketti. Tukea haetaan yrityksen sijaintikunnasta ja haku avautuu mahdollisimman pian. Yksinyrittäjien tukeen on varattu 250 M€.

Tuen suuruus on 2000 euroa, ja tuki on tarkoitettu yksinyrittäjän toiminnan harjoittamisesta johtuvien menojen kattamiseen. TEM:n tiedotteen mukaan haku aukeaisi viimeistään 14.4.

Business Finlandin uusi TKI-laina

Business Finlandin uusi TKI-laina avautuu haettavaksi huhti-toukokuun vaihteessa. Uusi TKI-laina on tarkoitettu muutostilanteen hallintaan, ja se on joustavasti hyödynnettävissä myös uuden liiketoiminnan selvittämiseen ja kehittämiseen. Laina on tarkoitettu erityisesti työvoimavaltaisten alojen yrityksille.

Lainan rahoitustaso on 70 % projektin hyväksyttävistä kustannuksista. Projektin koon tulee olla minimissään 150 000 e.

Huomionarvoista on se, että rahoitusta ei myönnetä yritykselle, jolla on jo menossa jokin muu Business Finlandin rahoittama innovaatiorahoitushanke.

Finnvera

Finnvera on julkaissut tiedotteen, jossa se kertoo suhtautuvansa erittäin joustavasti kaikkiin koronaviruksen aiheuttamiin rahoituksen järjestelytarpeisiin. Tarkemmin ottaen Finnvera suosittaa toimimaan seuraavasti:

  • Ota yhteys omaan pankkiisi mahdollisimman aikaisessa vaiheessa.
  • Finnvera ja pankit joustavat maksujärjestelyissä, ja niistä kannattaa sopia oman pankin kanssa mahdollisimman aikaisessa vaiheessa.
  • Finnvera mahdollistaa pankin myöntämän käyttöpääoman takauksella.

Mikäli tarvitset lyhennysvapaata Finnveran takaamaan pankkilainaan, käytännössä Finnvera myöntää pankille luvan antaa lyhennysvapaata takaamiinsa lainoihin. Mikäli taas lainasi on suoraan Finnverasta, voit hakea kuuden kuukauden lyhennysvapaan suoraan sähköisellä hakemuksella.

Mikäli taas tilanteesi vaatii lisärahoitusta, kehotamme suunnittelemaan kokonaisuutta yhdessä rahoitukseen paneutuneen asiantuntijan kanssa. Grantsin asiantuntijat auttavat luonnollisesti tässäkin asiassa.

Analyysi- ja Konsultointipalvelut

ELY-keskuksen Yritysten kehittämispalveluiden tukitasoa on nostettu väliaikaisesti koronavirusepidemiasta johtuen. Palvelun hinnoittelumuutoksella pyritään turvaamaan pk-yritysten toiminnan jatkuvuus poikkeustilanteessa. Kehittämispalveluiden hakeminen on helppoa ja nopeaa.

Analyysi-palvelussa laaditaan yritykselle kehittämissuunnitelma. Tällä hetkellä palvelu soveltuu erinomaisesti myös muutostarpeiden arviointiin sekä lyhyen tähtäimen selviytymissuunnitelman tekemiseen.

Konsultointi-palvelussa kehitetään yritystä eri osa-alueilla ja laaditaan toimintasuunnitelma. Palvelu soveltuu koronaepidemian aikana erityisesti esim. talouden suunnitteluun, tuotannon ja prosessien kehittämiseen sekä markkinointistrategian uudistamiseen.

Normaalisti Analyysi-palvelun hinta yritykselle on 220 e + alv / päivä ja Konsultointi-palvelun 300 e + alv / päivä. Toistaiseksi molemmat palvelut maksavat yritykselle 30 e / päivä.

Analyysi- ja Konsultointi-palvelut toteutetaan toistaiseksi etäyhteyksien välityksellä.

Tesin rahoitusohjelma

Valtion pääomasijoitusyhtiö Tesi käynnistää 14.4. rahoitusohjelman keskisuurille yrityksille. Rahoitus on tarkoitettu koronan vuoksi tilapäisiin vaikeuksiin joutuneiden yritysten toiminnan turvaamiseen. Ohjelmasta tullaan sijoittamaan yrityksiin, joilla on edellytykset selvitä lisärahoituksen voimin koronaepidemian aiheuttamasta kriisitilanteesta.

Tesi rahoittaa keskisuuria yrityksiä, joiden liikevaihto on vähintään 10 M€ ja henkilöstömäärä yli 50. Lisäksi rahoitettavien yritysten liiketoiminnan tulee olla ollut kannattavaa ennen kriisiä ja omata edellytykset kannattavaan liiketoimintaan myös jatkossa.

Ohjelmasta tehdyt sijoitukset ovat kooltaan 1–10 M€.

Täsmä- ja MuutosKoulutus

TE-hallinnon koulutukset auttavat useita työntekijöitä koronan aiheuttamassa poikkeustilanteessa.

TäsmäKoulutus on nykyiselle henkilöstölle suunnattu koulutus tilanteessa, jossa yrityksen toiminta muuttuu. Käytännössä koulutuksen tarkoituksena on päivittää yrittäjän ja/tai työntekijöiden osaaminen uusien vaatimusten tasalle. Koulutus voidaan toteuttaa määräaikaisten lomautusten aikana tai niiden asemasta; tavoitteena on koulutuksen avulla estää irtisanomisia ja lomautuksia.

MuutosKoulutus auttaa irtisanottuja työntekijöitä löytämään uuden työpaikan. Koulutuksen avulla yritys voi kantaa vastuuta työntekijöistään tilanteessa, jossa yritys joutuu tuotannollisista tai taloudellisista syistä irtisanomaan henkilöstöään. Tyypillisesti koulutuksen osallistujat sijoittuvat muiden työnantajien tehtäviin tai omaan yritystoimintaan.

Käynnissä olevat tai käynnistyvät muut projektit

Mikäli yritykselläsi on käynnissä Business Finlandin tai ELY-keskuksen rahoittama projekti, tarvittaessa siihen on mahdollista saada maksatusta kustannuksista normaalia nopeammin. Myös Business Finlandin lainoihin mahdollista saada lyhennysvapaata ja rahoitusehdoille myönnetään joustavasti lisäaikaa; esimerkiksi jatkoaikaa projekteille on mahdollista saada hyvinkin joustavasti. Myös ELY-keskus on tiedottanut suhtautuvansa myönteisesti käynnissä olevien, kehittämisavustuksella rahoitettujen hankkeiden toteuttamisaikaan ja sisältöön liittyviin muutoksiin, ja myös maksatuksia on mahdollista saada nopeammassa aikataulussa ja useammassa erässä.

Uusien suunnitteilla olevien kehittämisprojektien osalta Business Finlandin muu rahoitustoiminta pyörii toistaiseksi normaalisti. ELY-keskus keskittyy tällä hetkellä poikkeusrahoitushakemusten käsittelyyn, eikä Kehittämisavustus-hakemusta voi tällä hetkellä jättää.

Mikäli kysynnän hiljentymisen vuoksi yrityksellä on mahdollista panostaa kehittämiseen normaalitilannetta enemmän, nyt on oikea aika hyödyntää myös jatkuvasti tarjolla olevia kehittämisrahoitusinstrumentteja. Tutkimus- ja kehittämistoiminnan aktivoiminen mahdollistaa yrityksille kriisin jälkeiseen aikaan entistä paremman kilpailuedun.

Blogimme seuraa tilannetta, ja tätä blogitekstiä päivitetään tarvittaessa. Teksti päivitetty viimeksi 8.6.2020.

Suomen parasta osaamista julkiseen rahoitukseen

Eniten onnistuneita hakemuksia, edistynein softa ja happotestatut prosessit. Näillä eväillä autamme useampia kasvuyrityksiä onnistuneelle rahoituspolulle, kuin kukaan muu.