Haluan aloittaa toteamalla todellisuuden. Maamme on asetettu poikkeustilaan, useilla aloilla asiakasvirrat tyssäsivät kuin seinään, pörssit kyykkäävät ja aikaisemminkin yskinyt vientimme ottaa iskua päivä päivältä. Päivän selvää on, että yrityksillämme tulee olemaan vaikeita hetkiä edessään.

Kuitenkin, kuten persialainen ajatus toteaa, “This too shall pass”.

Valtiovalta ja rahoituslaitokset tekevät kaikkensa, jotta yritystemme haasteita saataisi loivennettua. Tästä yksinkertaisesta syystä johtuen niin Finnvera, Business Finland kuin muutkin tahot ovat tehneet kiihtyvällä tahdilla toimenpiteitä ja ilmoituksia.

Tässä hetkessä kehotankin painokkaasti pohtimaan ratkaisuja, lisärahoitushakuja ja toimintamalleja ennen kuin tilanne kriisiytyy rajusti.

  1. Tunnistetaan yhdessä rahoituksellinen tilanne ja tarve
  2. Toimitaan välittömästi ainakin kohti tarkentuvaa näkemystä
  3. Annetaan byrokratialle mahdollisuus olemalla etuajassa ja oikeilla dokumenteilla

Business Finland – Häiriörahoitus alkaen 19.3.2020

Business Finland julkaisi juuri merkittävän häiriötilannerahoituspaketin. Paketin tarkoituksena on tukea koronaviruksesta kärsivien pk- ja midcap-yritysten kehitystoimintaa näinä vaikeina aikoina. Rahoitushaku aukeaa torstaina 19.3.

Kyseinen de minimis -pohjainen rahoituspaketti on jaettu kahtia seuraavasti:

1) Esiselvitysrahoitus liiketoiminnan häiriötilanteisiin

Rahoitus, jonka suuruus on enintään 10 000 euroa. Tällä rahoituksella yritys voi selvittää ja suunnitella itselleen uusia liiketoimintoja, korvaavia alihankintaketjuja ja tuotannon organisoimista koronan aiheuttamassa häiriötilanteessa ja sen jälkeen. Esiselvitysrahoitusta myönnetään liiketoiminnan uudistamis- ja kehittämistarpeisiin.

Avustuksen suuruus on 80 % projektin hyväksytyistä kustannuksista ja ennakkoa voidaan myöntää 70 % myönnettävän avustuksen määrästä. Hyväksyttäviä kustannuksia ovat palkkakustannukset sekä ostettavat palvelut.

2) Kehittämisavustus liiketoiminnan häiriötilanteisiin

Rahoitus, jonka suuruus voi olla 50 000 – 100 000 euroa. Tällä rahoituksella yritys voi toteuttaa uusia kehittämistoimenpiteitä, jotka parantavat yrityksen mahdollisuuksia koronan aiheuttamassa häiriötilanteessa ja sen jälkeen. Toimenpiteiden tavoitteena tulee olla yritykselle uusia ratkaisuja tuotteisiin tai tuotantoon liittyen. Kehittämisavustusta voi hakea myös suoraan, ilman esiselvitysprojektia.

Kehitysprojektissa avustuksen määrä on 80 % projektin hyväksytyistä kokonaiskustannuksista ja ennakkoa voidaan maksaa 70 % avustuksen määrästä. Rahoituksen suuruus on enintään 100 000 € ja se voidaan myöntää yritykselle vain kerran.

Molemmat rahoitukset on suunnattu yhtiöille, joiden liiketoiminta kärsii koronaviruksen aiheuttamista markkina- ja tuotantoketjuhäiriöistä. Huomionarvoista on, että kustannukset voivat sisältää myös henkilöstön olemassa olevia palkkakustannuksia. Rahoitus on de minimis -ehtoista ja edellyttää, että yrityksen de minimis -enimmäismäärä ei ole täyttynyt.

Mikäli tunnet kyseisen häiriörahoituksen tarvetta, Grantsin asiantuntijat auttavat niin suunnittelussa, hakemisessa kuin raportoinnissakin.

Soita:

Jari Hakanen, 0400 555 033

Niku Raatikainen, 040 060 3381

Alueelliset ELY-keskukset

Alueellisille ELY-keskusalueille syydetään lisää kehittämisrahaa pk-yritysten kasvun auttamiseksi.

“Valtioneuvosto on myöntänyt 4 miljoona euroa käytettäväksi pk-yritysten kasvun kiihdyttämisohjelman mukaisiin yritysten kehittämisavustuksiin Etelä- ja Länsi-Suomessa. Ohjelma on kohdistettu erityisesti kasvun alkuvaiheessa olevien pk-yritysten kasvu- ja kansainvälistymisvalmiuksien tukemiseen.

Määrärahasta 2,2 miljoonaa euroa osoitettiin Hämeen ELY-keskukselle ja 1,8 miljoonaa euroa Keski-Suomen ELY-keskukselle. ELY-keskukset myöntävät kehittämisavustusta hakemuksesta alueellaan toimiville pk-yrityksille kasvun kiihdyttämisohjelman mukaisiin hankkeisiin.” – Työ- ja Elinkeinoministeriö

Lisäksi ELY-keskuksen tämänpäiväisen tiedotteen mukaan parhaillaan valmistellaan lisämäärärahoja ELY-keskusten yrityspalveluihin koronaviruksen aiheuttamien vaikutusten hallintaan ja ehkäisyyn. Tuki on tarkoitus ottaa käyttöön niin pian kuin mahdollista; siitä tiedotetaan myöhemmin ja päivitämme tiedon myös tähän bloggaukseemme.

Finnvera

Finnvera on julkaissut tiedotteen, jossa se kertoo suhtautuvansa erittäin joustavasti kaikkiin koronaviruksen aiheuttamiin rahoituksen järjestelytarpeisiin. Tarkemmin ottaen Finnvera suosittaa toimimaan seuraavasti:

  • Ota yhteys omaan pankkiisi mahdollisimman aikaisessa vaiheessa.
  • Finnvera ja pankit joustavat maksujärjestelyissä, ja niistä kannattaa sopia oman pankin kanssa mahdollisimman aikaisessa vaiheessa.
  • Finnvera mahdollistaa pankin myöntämän käyttöpääoman takauksella.

Mikäli tarvitset lyhennysvapaata Finnveran takaamaan pankkilainaan, niin käytännössä Finnvera myöntää pankille luvan antaa lyhennysvapaata takaamiinsa lainoihin. Mikäli taas lainasi on suoraan Finnverasta, niin voit hakea kuuden kuukauden lyhennysvapaan suoraan sähköisellä hakemuksella.

Mikäli taas tilanteesi vaatii lisärahoitusta, niin kehotamme suunnittelemaan kokonaisuutta yhdessä rahoitukseen paneutuneen asiantuntijan kanssa. Grantsin asiantuntijat auttavat luonnollisesti tässäkin asiassa.

Käynnissä olevat tai käynnistyvät muut projektit

Mikäli yritykselläsi on käynnissä Business Finlandin tai ELY-keskuksen rahoittama projekti, tarvittaessa siihen on mahdollista saada maksatusta kustannuksista normaalia nopeammin. Myös Business Finlandin lainoihin mahdollista saada lyhennysvapaata ja rahoitusehdoille myönnetään joustavasti lisäaikaa, esimerkiksi jatkoaikaa projekteille on mahdollista saada hyvinkin joustavasti. Myös ELY-keskus on tiedottanut suhtautuvansa myönteisesti käynnissä olevien, kehittämisavustuksella rahoitettujen, hankkeiden toteuttamisaikaan ja sisältöön liittyviin muutoksiin. 

Uusien suunnitteilla olevien kehittämisprojektien osalta ainakin Business Finlandin ja ELY-keskusten rahoitustoiminta pyörii toistaiseksi normaalisti. Mikäli kysynnän hiljentymisen vuoksi yrityksellä on mahdollista panostaa kehittämiseen normaalitilannetta enemmän, nyt on oikea aika hyödyntää myös jatkuvasti tarjolla olevia kehittämisrahoitusinstrumentteja. Tutkimus- ja kehittämistoiminnan aktivoiminen mahdollistaa yrityksille kriisin jälkeiseen aikaan entistä paremman kilpailuedun.

Lataa maksuton PK-yrityksen rahoitusopas

Millaista julkisrahoitusta ja tukea PK-yrityksen kehittämiseen on olemassa? Tiesitkö, että esimerkiksi palvelumuotoiluun on mahdollista saada julkista tukirahoitusta? Kevyen tutkimuksemme mukaan 88 % yrityksistä ei tätä tiedä.