Edellisessä osassa vastasimme meihin ja palveluumme liittyviin kysymyksiin. Mitäs sitten tarkemmin julkinen tukirahoitus on, mistä ja mihin rahaa voi hakea ja millaisia ehtoja siihen liittyy? Muun muassa näihin vastaamme tänään.

Muistathan, että autamme tukiviidakossa navigoimisessa, sopivien rahoitusten kartoittamisessa, hankkeiden suunnittelemisessa sekä rahoituksen hakemisessa.

Mitä on julkinen tukirahoitus?

Julkinen rahoitus on yrityksille myönnettävää tukea liiketoiminnan kehittämiseen. Tarjolla on erilaisia tukimuotoja, jotka vaihtelevat usein rahoitus- ja hankekausittain.

Tukea voi saada tietyn prosenttiosuuden verran hankkeen kokonaiskustannuksista. Tuki ei ole juuri koskaan sataprosenttista, eli yritykseltä itseltään on löydyttävä rahoitus puuttuvaan osuuteen. Monesti tukirahoitus maksetaan vasta jälkikäteen hankkeen toteutuneita kustannuksia vastaan, joten myös hankkeen aikainen rahoitus on varmistettava jollain muulla tavalla.

Julkinen rahoitus voi olla avustusta tai lainaa. Avustus on tukea, jota ei tarvitse maksaa takaisin, ja laina taas maksetaan tietyn ajan puitteissa rahoittajalle takaisin korkoineen. Meidän palveluamme voi hyödyntää kummankin tyyppisen rahoituksen hakemiseen.

Mistä rahaa haetaan?

Julkista tukirahoitusta tarjoavia organisaatioita on useita. Yleisimpiä rahoittajia ovat muun muassa:

 • ELY-keskus
  • Tukea ja asiantuntijapalveluita yrityksen kehittämiseen
 • Business Finland
  • Sekä avustus- että lainamuotoista rahoitusta kansainväliseen kasvuun tähtääville pk-yrityksille
 • Ruokavirasto
  • Perustamis- ja investointitukea maaseutumaisella alueella sijaitseville yrityksille
 • Finnvera
  • Lainaa ja lainantakauksia sekä yrityksen alkutaipaleelle että muihin vaiheisiin
 • Finnpartnership
  • Tukea hankkeille ja yrityksille, jotka pyrkivät tuottamaan myönteisiä kehitysvaikutuksia kehitysmaissa

Mihin rahoitusta voi saada?

Se, mitä kaikkea rahoituksella voidaan tukea, riippuu pitkälti rahoitustahosta ja -muodosta. Julkista rahoitusta voi saada esimerkiksi

 • kansainvälistymiseen ja viennin käynnistämiseen
 • yritystoiminnan käynnistämiseen
 • liiketoiminnan uudistamiseen ja kasvattamiseen
 • tuotekehitykseen
 • investointeihin
 • uusien osaajien rekrytointiin
 • innovaatioiden kaupallistamiseen ja IPR-asioihin.

Tukikelpoiset kustannuserät ja toimenpiteet on kuitenkin selvitettävä aina rahoituskohtaisesti.

Onko aina pyrittävä kansainvälistymiseen?

Ei ole. Monet rahoitukset (esim. Business Finlandin tuet) keskittyvät kansainvälistymishankkeisiin, mutta julkista rahoitusta on mahdollista saada myös ”pelkästään” kotimaassa toimimiseen. Oleellista on kuitenkin aina yrityksen liiketoiminnan kehittäminen.

Millainen yritys voi saada julkista rahoitusta?

Hakukelpoisen yrityksen tarkemmat ehdot ja kriteerit riippuvat valitusta rahoituksesta. Yleisesti ottaen parhaan mahdollisen julkisella rahoituksella tuettavan yrityksen voi piirteitä ovat:

 • Kasvuhaluinen
 • Kansainvälistyvä tai kansainvälistymistä suunnitteleva
 • Hyvä rahoitustilanne
 • Uusi innovaatio
 • Osaava ja sitoutunut tiimi

Kannattaa huomata erityisesti kohta hyvä rahoitustilanne: julkisen rahoituksen saaminen edellyttää aina jonkinlaista omarahoitusosuutta sekä muutenkin tervettä taloudellista tilannetta. Esimerkiksi Business Finlandin tuissa usein vähimmäisvaatimuksena tuen saamiselle Rating Alfa -luokituksen A-taso.

Mitä tarkoittaa de minimis -tuki?

Suurin osa julkisesta rahoituksesta on ns. de minimis -tukea. Nimitys de minimis eli vähämerkityksinen tuki tulee siitä, että Euroopan Unionin tulkinnan mukaan se on määrältään niin vähäistä, ettei se vääristä kilpailua tai vaikuta EU-jäsenvaltioiden väliseen kauppaan.

De minimis -tuen määrään on tärkeä kiinnittää huomiota, koska yritys voi saada de minimis -tukea maksimissaan yhteensä 200 000 euroa kolmen verovuoden aikana. Yrityksen on itse seurattava kiintiönsä täyttymistä.

Miten eri rahoitukset ja hakuprosessit eroavat toisistaan?

Eri rahoitusmuotojen välillä on paljonkin eroja. Monet rahoituksista on esimerkiksi kohdennettu juuri tietynlaisten toimenpiteiden ja tavoitteiden tukemiseen.

Eri rahoituksissa ja niiden hakuprosesseissa on eroa esimerkiksi siinä,

 • mitä kustannuseriä ja toimenpiteitä voidaan tukea
 • mitä hankkeen tulee tavoitella ja pitää sisällään
 • miten paljon tukea maksetaan prosentti- ja euromääräisesti
 • milloin tukea voi hakea (jatkuvasti vai tietyllä aikavälillä)
 • millaisessa aikataulussa ja kuinka monessa osassa tuki maksetaan
 • millaisia erityisehtoja rahoitukseen liittyy
 • vaikuttaako yrityksen alueellinen sijainti rahoitukseen ja jos vaikuttaa, miten
 • millainen hakulomake on ja mitä liitteitä vaaditaan.

Se, että samankaltainen yritys on saanut jotakin tukea, ei suoraan tarkoita sitä, että se sopisi myös teidän yrityksellenne. On mietittävä aina tapauskohtaisesti, mikä rahoitus on missäkin tilanteessa paras, sekä huomioitava myös se, ettei haettu rahoitus sulje mitään myöhemmin potentiaalisia ovia.

Satoja rahoitushakemuksia laatineet ja hakulomakkeita täyttäneet asiantuntijamme ovat hyvin perillä eri rahoitusten sisällöistä, ehdoista ja käytännöistä, joten kannattaa kääntyä meidän puoleemme, jos yrityksenne kaipaa apua sopivan rahoituksen löytämisessä ja hakemisessa!

Voit lukea julkisesta rahoituksesta lisää oppaastamme ja blogistamme, ja rahoituspalveluumme voit tutustua täällä.

Mikäli haluat keskustella tukirahoituksesta asiantuntijamme kanssa, varaa maksuton keskustelutuokio TÄSTÄ »

Suomen parasta osaamista julkiseen rahoitukseen

Eniten onnistuneita hakemuksia, edistynein softa ja happotestatut prosessit. Näillä eväillä autamme useampia kasvuyrityksiä onnistuneelle rahoituspolulle, kuin kukaan muu.