Innovaatioseteli on Business Finlandin tukimuoto, jota pk-yritykset voivat käyttää kansainvälistä kasvupotentiaalia omaavan uuden tuotteen tai palvelun kehitys- ja innovointityöhön.

Innovaatiosetelillä yritys voi ostaa ulkopuolista osaamista, tietoa ja taitoa kehitysprojekteihinsa. Innovaatiosetelin arvo on 6 200 € (5 000 € + alv) ja Business Finlandin tukema osuus on 80 % ostopalvelukustannuksista (enintään 4 000 € + alv), jolloin yrityksen omarahoitusosuudeksi jää 1 000 € + alv.

Tyypillisesti yritys hankkii innovaatiosetelillä asiantuntijapalveluita toisilta yrityksiltä, yliopistoilta, ammattikorkeakouluilta tai tutkimusorganisaatioilta. Palvelu ostetaan yhdeltä jo hakemusvaiheessa nimetyltä palveluntuottajalta.

Milloin innovaatioseteliä kannattaa hyödyntää?

Innovaatioseteliä kannattaa hyödyntää, kun yrityksellä on kansainvälistä kasvupotentiaalia omaava uusi tuote- tai palveluidea, jonka kehittäminen vaatii ulkopuolista asiantuntijaosaamista. Tuotteeseen tai palveluun voi esimerkiksi liittyä jokin ongelma, joka pitää ratkaista ennen markkinoille menoa.

Erilaiset demot, prototyypit ja niiden käytettävyyden tai markkinakelpoisuuden testaaminen ovat tyypillisiä kehittämistoimenpiteitä, kuten myös ulkopuoliset asiantuntijalausunnot sekä testaus- ja mittauspalvelut. Usein innovaatioseteliä hyödynnetään myös asiantuntijalausuntoihin ja -arvioihin tai IPR-asioihin liittyviin ostopalveluihin.

1) Kaupallistamisstrategia

Kaupallistamisstrategian luomisella yritykselle tehdään selkeä etenemispolku, jolla yritys vie tuotteen tai palvelun markkinoille. Konseptoinnilla mahdollistetaan tuotteen tai palvelun lanseeraaminen ja pilotointi markkinoille. Kaupallistamisstrategiaa voidaan hyödyntää markkinointitapojen suunnitteluun, tuotteistamiseen ja terävöittää yrityksen brändiä kaupallisessa mielessä.

2) IPR-selvitykset

Yritys voi hankkia asiantuntijapalveluita yrityksen tuotteiden tai palveluiden suojaukseen. Innovaatiosetelillä voidaan esimerkiksi tuottaa selvityksiä suoja- ja sopimustarpeista, joissa kartoitetaan yrityksen IPR-tarpeet ja tavoitteet. Myös erilaiset kilpailija-aktiivisuusselvitykset sekä yrityksen suojaussuunnitelmat yritykselle ovat mahdollisia, samoin kuin yritys voi hankkia Innovaatiosetelillä IPR-osaamista, laatia tavaramerkkihakemuksen tai tehdä brändi- ja design-suojauksen suunnittelua.

3) Prototyypin rakennus/testaus

Usein tuotekehityksen alkuvaiheessa ei ole vielä selkeää näkemystä tuoteidean toteutettavuudesta tai tarkkaa vaatimusmääritelmää lopputuloksesta. Prototyypin rakentamalla saadaan usein ensimmäinen konkreettinen näkymä, mitä ollaan tekemässä ja mitä lopputuotteen ominaisuuksilta vaaditaan.

Valmiilla prototyypillä saadaan selvitettyä yrityksen ja asiakkaiden tarpeet, odotukset sekä vaatimukset tuotteelle. Näin saadaan myös parempi ymmärrys tuotteen jatkokehitystarpeista. Tämän jälkeen yrityksen on helpompi lähteä rakentamaan ja viimeistelemään kokonaisuutta, kohti lopullisia markkinoita.

4) Asiantuntijalausunnot/testaus

Innovaatiosetelillä voi ostaa asiantuntijalausuntoja ja testausta tuotteille ja palveluille. Lausunnot voivat kohdistua esimerkiksi teknisiin ja sisällöllisiin ominaisuuksiin, jotka ohjaavat kehittämistyötä. Näin voidaan määrittää sopivat sisällöt ja niiden vaatimat tekniset, toiminnolliset tai juridiset valinnat tuotteen tai palvelun kehitystyössä.

5) Palvelustrategian kehittäminen

Yrityksen palvelustrategian suunnittelu täydentää yrityksen liiketoimintaa ja visiota kokonaisvaltaisesti. Asiakkaan liiketoimintastrategiaa mukaileva palvelustrategian suunnittelutyö konkretisoi yrityksen tuote-/palvelustrategiaa ja parantaa näin laajentumismahdollisuuksia kansainvälisille markkinoille. Strategiatyössä yritys voi myös jäsentää uudelle tuotteelle/palvelulle kansainvälistymisen tavoitteita, toimenpiteitä ja valintoja.

Lue lisää innovaatiosetelistä tästä.

Heräsikö aiheesta jotain kysyttävää? Varaa maksuton keskusteluhetki asiantuntijamme kanssa tästä.

Suomen parasta osaamista julkiseen rahoitukseen

Eniten onnistuneita hakemuksia, edistynein softa ja happotestatut prosessit. Näillä eväillä autamme useampia kasvuyrityksiä onnistuneelle rahoituspolulle, kuin kukaan muu.