Tietoturvaseteli – Valtioneuvosto tukee tietoturvan kehittämistä

Tietoturvaseteli – Valtioneuvosto tukee tietoturvan kehittämistä

Uudella tuella yrityksiä kannustetaan parantamaan järjestelmien tietotturvaa ja kehittämään tietoturvaosaamista organisaation sisällä. Kehittämisellä pyritään nostamaan yhteiskunnan kriittisiä sektoreita palvelevien tahojen kykyä suojautua. Valtioneuvosto on antanut...
Polttoainetuesta helpotusta ammattilaisille

Polttoainetuesta helpotusta ammattilaisille

Polttoainetuki on tarkoitettu kompensoimaan vallitsevan maailmantilanteen vuoksi kohonneita polttoainekustannuksia. Polttoainetukea voivat hakea kuljetusyritykset (kuljetustuki) ja työkoneyritykset (polttoöljytuki). Lisäksi liiketoimintaa harjoittavat säätiöt ja...