Yrityksen riskiprofiili ja tukirahoitus

Yrityksen riskiprofiili ja tukirahoitus

Yrityksen riskiprofiili on kokonaisarvio siitä, kuinka suuria taloudellisia riskejä yritys kantaa ja kuinka hyvin se pystyy hallitsemaan näitä riskejä. Riskiprofiili muodostuu useista eri tekijöistä, kuten yrityksen toimialasta, markkinatilanteesta, kilpailuasemasta,...
Yrityksen rahoitusstrategia

Yrityksen rahoitusstrategia

Yrityksen rahoitusstrategia on suunnitelma, joka määrittelee, miten yritys aikoo hankkia tarvittavat varat toimintansa ylläpitämiseen, kasvuun ja kehitykseen. Se sisältää päätökset siitä, millaista rahoitusta yritys hakee, millä ehdoin ja mistä lähteistä....
Yrityksen rahoitusriskien hallinta

Yrityksen rahoitusriskien hallinta

Yrityksen rahoitusriskien hallinta viittaa prosesseihin ja toimenpiteisiin, joilla yritys pyrkii tunnistamaan, arvioimaan ja hallitsemaan rahoitukseen liittyviä riskejä. Nämä riskit voivat sisältää esimerkiksi korkotason muutokset, valuuttakurssien heilahtelut,...
Yrityksen rahoitusrakenne ja sen merkitys

Yrityksen rahoitusrakenne ja sen merkitys

Yrityksen rahoitusrakenne viittaa siihen, miten yrityksen varat on rahoitettu eli miten yhtiön pääoma on koostettu omasta pääomasta ja vieraasta pääomasta. Oma pääoma tarkoittaa yrityksen omistajien sijoittamaa pääomaa sekä yrityksen kerryttämiä voittovaroja. Vieras...
Yrityksen pääomarakenne ja tukirahoitus

Yrityksen pääomarakenne ja tukirahoitus

Yrityksen pääomarakenne viittaa siihen, miten yrityksen toimintaa rahoitetaan eri lähteistä saatavalla pääomalla. Pääomarakenne koostuu tyypillisesti omasta pääomasta, joka sisältää yrityksen osakepääoman ja kertyneet voittovarat, sekä vieraasta pääomasta, joka kattaa...