Market Explorer –rahoituspalvelu on yksi Business Finlandin Explorer-tuoteperheen jäsenistä. Explorer-tuotteet on tarkoitettu yrityksille, jotka etsivät tuotteelleen, palvelulleen tai liiketoimintamallilleen uusia markkinoita ulkomailta. Kaikkien Explorer-tuotteiden yhdistävä tavoite on, että ne edesauttavat kansainvälistymistahtoisten yritysten kansainvälistymiseen liittyvien valmiuksien kehittymistä. Muita tuoteperheen jäseniä ovat yritysten yhteisiin kansainvälisiin messuhankkeisiin tarkoitettu Exhibition Explorer sekä yritysryhmän asiantuntijapalveluiden ostamiseen tarkoitettu Group Explorer.

Market Explorerilla vauhtia kansainvälistymisen tueksi

Market Explorerilla yritykset voivat kohdistaa nykyisiä henkilöresursseja, rekrytoida uusia henkilöitä ja hankkia asiantuntijapalveluita oman kansainvälistymisensä tukemiseen. Tuella on mahdollista esimerkiksi kansainvälistymissuunnitelman muodostaminen, kilpailutilanteen selvittäminen, kumppaniverkoston kartoittaminen, koemarkkinointiprojektin toteuttaminen ja/tai jälleenmyyjäkumppaneiden tunnistaminen.

Market Explorer -rahoitus on takroitettu yli viisi (5) vuotiaille yrityksille, joiden Rating Alfa on vähintään A ja joiden parissa työskentelee todistettavasti sitoutunuttiimi.

Rahoitusta ei voida käyttää toimialoilla, jotka ovat rajattu de minimis -rahoituksen ulkopuolelle (maatalouden alkutuotanto, kalastus ja vesiviljely).

Maltillinen avustus, jota ei tarvitse maksaa takaisin

Market Explorer on tarkoitettu pk- ja midcap –yrityksille. Rahoituspalvelu on suuruudeltaan 10000 – 80 000 euroa. Tukiprosentti on 50 %, eli se kattaa enintään puolet toteutettavan projektin kustannuksista. Business Finland myöntää rahoituksen avustuksena, joka tarkoittaa, että tukea ei tarvitse maksaa takaisin Business Finlandille. Rahoitus maksetaan hakijayritykselle vasta projektin päättyessä, kun yritys on suorittanut Business Finlandin ohjeiden mukaisen loppuraportoinnin asiantuntijapalveluista, palveluiden tuottajasta sekä niiden kustannuksista.

Mitä Market Explorerilla yleisesti tavoitellaan?

Rahoituksen tarkat tavoitteet vaihtelevat paljonkin projektin ja yrityksen mukaan. Alla kuitenkin muutamia esimerkkejä projektien tavoitteista

  • Kerätty ja saatu tietoa uudesta markkinasta / asiakassegmentistä ja tuotteen tai palvelun soveltuvuudesta sille
  • Selvitetty tuotteen lokalisointitarpeet uudelle markkinalle
  • Selvitetty lainsäädännön vaatimukset uudelle markkinalle pääsemiseksi
  • Selvitetty joitakin muita uudella kansainvälisellä markkinalla etenemiseen tarvittavia asioita
  • Kartoitettu potentiaalisia yhteistyökumppaneita x kpl
  • Kartoitettu potentiaalisia asiakkaita tai asiakasryhmiä x kpl

Haluatko keskustella tästä aiheesta tai yleisesti julkisen rahoituksen mahdollisuuksista?

Siinä tapauksessa voit olla yhteydessä asiantuntijoihimme varaamalla maksuttoman rahoituskonsultoinnnin kanssamme:

Varaa maksuton rahoituskonsultointi TÄSTÄ »

Suomen parasta osaamista julkiseen rahoitukseen

Eniten onnistuneita hakemuksia, edistynein softa ja happotestatut prosessit. Näillä eväillä autamme useampia kasvuyrityksiä onnistuneelle rahoituspolulle, kuin kukaan muu.