fbpx

Market Explorer –rahoituspalvelu on yksi Business Finlandin Explorer-tuoteperheen jäsenistä. Explorer-tuotteet on tarkoitettu yrityksille, jotka etsivät tuotteelleen, palvelulleen tai liiketoimintamallilleen uusia markkinoita ulkomailta. Kaikkien Explorer-tuotteiden yhdistävä tavoite on, että ne edesauttavat kansainvälistymistahtoisten yritysten kansainvälistymiseen liittyvien valmiuksien kehittymistä. Muita tuoteperheen jäseniä ovat asiantuntijan palkkaamiseen tarkoitettu Talent Explorer, yritysten yhteisiin kansainvälisiin messuhankkeisiin tarkoitettu Exhibition Explorer sekä yritysryhmän asiantuntijapalveluiden ostamiseen tarkoitettu Group Explorer.

Market Explorerilla asiantuntijapalveluita kansainvälistymisen tueksi

Market Explorerilla yritykset voivat hankkia asiantuntijapalveluita oman kansainvälistymisensä tukemiseen. Tuella on mahdollista ostaa ulkopuolisena asiantuntijapalveluna esimerkiksi kansainvälistymissuunnitelma, kilpailutilanteen selvitys tai kartoittaa kumppaniverkostoa. Palveluntarjoajana voi toimia suomalainen tai ulkomaalainen yritys, tutkimus- tai tiedonlevittämisorganisaatio taikka asiantuntija (yksityishenkilö).

Market Explorer -rahoitusta ei voi käyttää yrityksen omiin palkka-, vuokra- tai muihin vastaaviin kustannuksiin eikä asiantuntijapalveluihin, jotka eivät liity kansainvälistymisvalmiuksien luomiseen. Rahoitusta ei myöskään voida käyttää toimialoilla, jotka ovat rajattu de minimis -rahoituksen ulkopuolelle (maatalouden alkutuotanto, kalastus ja vesiviljely).

Maltillinen avustus, jota ei tarvitse maksaa takaisin

Market Explorer on tarkoitettu pk- ja midcap –yrityksille. Rahoituspalvelu on suuruudeltaan 5000 – 10 000 euroa. Tukiprosentti on 50 %, eli se kattaa enintään puolet ostettavien asiantuntijapalveluiden kustannuksista. Business Finland myöntää rahoituksen avustuksena, joka tarkoittaa, että tukea ei tarvitse maksaa takaisin Business Finlandille. Rahoitus maksetaan hakijayritykselle vasta projektin päättyessä, kun yritys on suorittanut Business Finlandin ohjeiden mukaisen loppuraportoinnin asiantuntijapalveluista, palveluiden tuottajasta sekä niiden kustannuksista.

Millaisille yrityksilla Market Explorer on tarkoitettu?

Rahoituksen saamiseksi ei vielä riitä, että hakijayritys kaipaa ulkopuolista asiantuntemusta kansainvälistymisen suunnitteluun ja uusien kohdemarkkinoiden selvittämiseen ja että yritys on kansainvälistymisen alussa tai haluaa selvittää uutta vientimarkkinaa. Yrityksen talouden tulee olla kunnossa, etenkin siinä määrin, että Explorer-projektin omarahoitusosuuden hoitaminen ei tuota yritykselle vaikeuksia. Yrityksellä on oltava vähintään kahden henkilön työresurssi, ja vähintään toisen pitää olla kokopäiväinen; toisen henkilön työpanos voi muodostua useamman henkilön osa-aikaisesta panoksesta.

Vaikka Market Explorer myönnetään kansainvälistymistä tukevien asiantuntijapalveluiden ostamiseen, tulee hakijayrityksillä olla myös omasta takaa riittävästi osaamista ja resursseja kansainvälistymiseen liittyen. Näin voidaan varmistaa, että rahoitus myönnetään yrityksille, joilla on parhaat ja realistisimmat mahdollisuudet kansainvälistymiseen. Explorer-rahoituspalvelu toimiii lisätukena, mutta samalla on erityisen tärkeää varmistaa, että hakijayrityksen omat sisäiset panostukset on kohdennettu tarkoituksenmukaisesti.

Haluatko selvittää julkisen rahoituksen rahoituskelpoisuutesi? Teimme helposti täytettävän maksuttoman pikatestin, pikatestin pääset täyttämään TÄSTÄ.

Kansainvälistymistä edistäviä asiantuntijapalveluita

Tyypillisiä kansainvälistymiseen liittyviä asiantuntijapalveluita, joita Market Explorerilla voi hankkia, ovat esimerkiksi:

  • kansainvälistymissuunnitelma,
  • kansainvälistymistrategia,
  • markkina-analyysit,
  • markkinakartoitus uudessa kohdemarkkinassa ja
  • kv-tuotesuojauksiin liittyvät selvitykset.

Hakeminen

Yrityksellä, joka päättää hakea Market Exploreria, tulee jo hakemisvaiheessa olla tiedossa palveluntarjoaja, jolta asiantuntijapalvelut tullaan ostamaan. Palveluntarjoajalla ja hakijayrityksellä ei saa olla keskenään intressiyhteyttä. Mikäli projektin tavoitteen saavuttaminen ei onnistu valitun palveluntarjoajan kanssa, voi palveluntarjoajaa tarvittaessa vaihtaa myöhemmin.

Market Explorer -rahoitusta haetaan Business Finlandin asiointipalvelussa. Hakemuksessa tehdään projektin kustannusarvio. Kustannusarvioon merkitään pelkästään ostettavat asiantuntijapalvelut, sillä muita kustannuksia ei Market Explorer -projekteille hyväksytä.

Business Finland pyrkii käsittelemään kaikki Market Explorer -hakemukset ripeästi eli kahden viikon kuluessa hakemusten saapumisesta.

Haluatko keskustella tästä aiheesta tai yleisesti julkisen rahoituksen mahdollisuuksista?

Siinä tapauksessa voit olla yhteydessä asiantuntijoihimme varaamalla maksuttoman rahoituskonsultoinnnin kanssamme:

Varaa maksuton rahoituskonsultointi TÄSTÄ »

Lataa maksuton PK-yrityksen rahoitusopas

Millaista julkisrahoitusta ja tukea PK-yrityksen kehittämiseen on olemassa? Tiesitkö, että esimerkiksi palvelumuotoiluun on mahdollista saada julkista tukirahoitusta? Kevyen tutkimuksemme mukaan 88 % yrityksistä ei tätä tiedä.