Exhibition Explorer -rahoituspalvelu on yksi Business Finlandin Explorer-tuoteperheen jäsenistä. Explorer-tuotteet on tarkoitettu yrityksille, jotka etsivät tuotteelleen, palvelulleen tai liiketoimintamallilleen uusia markkinoita ulkomailta. Kaikkien Explorer-tuotteiden yhdistävä tavoite on, että ne edesauttavat kansainvälistymistahtoisten yritysten kansainvälistymiseen liittyvien valmiuksien kehittymistä. Muita tuoteperheen jäseniä ovat asiantuntijan palkkaamiseen tarkoitettu Talent Explorer, asiantuntijapalveluiden ostamiseen tarkoitettu Market Explorer sekä yritysryhmän asiantuntijapalveluiden ostamiseen tarkoitettu Group Explorer.

Exhibition Explorer: yhdessä kansainvälisille messuille

Exhibition Explorerilla tuetaan neljän tukikelpoisen yrityksen ryhmää, joka osallistuu toimialansa merkittävään kansainväliseen messutapahtumaan. Käytännössä tämä tarkoittaa, että Business Finland ottaa Exhibition Explorer -hakemuksia käsittelyyn vasta siinä vaiheessa, kun samaan messutapahtumaan liittyen on tullut vähintään neljä tukikelpoista rahoitushakemusta.

Rahoituspalvelu on suuruudeltaan yhtä messuhanketta ja yritystä kohden enintään 30 000 euroa. Tukiprosentti on 50 %, eli se kattaa enintään puolet kaikista projektiin hyväksyttävistä kustannuksista. Yritysten tulee hakea rahoitusta, ennen kuin rahoituksella tuettava messuhanke aloitetaan. Poikkeuksia saatetaan tehdä varaus- ja rekisteröintikustannuksiin liittyen. Rahoitusta maksetaan lähtökohtaisesti vasta hankkeen päätyttyä, toteutuneita sekä maksettuja kustannuksia vastaan.

Rahoitusta myönnetään lähtökohtaisesti B-to-B-tapahtumiin. Business Finland kiinnittää Exhibition Explorer -messuhankkeita arvioidessaan huomiota messuilla esiteltävien tuotteiden sekä palveluiden innovatiivisuuteen ja rahoituksen merkitykseen yrityksen kv-liiketoiminnan kehittämisen kannalta.

Alla Business Finlandin listaus siitä, millaisiin messuhankkeisiin Exhibition Explorer on tarkoitettu. Rahoitus on tarkoitettu yhteisiin kv-messuhankkeisiin, jotka:

  • parantavat vientiään aloittavien yritysten valmiuksia kansainvälistyä
  • edistävät uuden vientitoiminnan käynnistämistä tai uuden markkina-alueen avaamista
  • lisäävät vientiä yritysten vanhoille markkina-alueille
  • monipuolistavat viennin rakennetta
  • edistävät yritysten ja uusien innovaatioiden pääsyä markkinoille
  •  muutoin edistävät yritysten kansainvälistymistä sekä kansainvälistä kilpailukykyä

Millaisille yrityksille rahoituspalvelu on tarkoitettu?

Exhibition Explorer on tarkoitettu pienille ja keskisuurille, kansainvälistymis- ja kasvuhaluisille yrityksille, joilla on riittävät valmiudet kannattavan vientiliiketoiminnan harjoittamiseen. Hakijayrityksillä tulee oma olla talous kunnossa ja riittävä rahoitus projektin rahoittamiseen sekä takana jo vähintään yksi tilikausi.

Haluatko selvittää julkisen rahoituksen rahoituskelpoisuutesi? Teimme helposti täytettävän maksuttoman pikatestin, pikatestin pääset täyttämään TÄSTÄ.

Millaisille yrityksille rahoituspalvelua ei ole tarkoitettu?

Exhibition Explorer ei sovellu maksuvaikeuksissa oleville yrityksille eikä yrityksille, jotka ovat jo hyödyntäneet koko de minimis -ehtoisen rahoituksen kokonaismäärän, koska kyseessä on de minimis -ehtoinen rahoituspalvelu. Exhibition Explorer -rahoitusta ei myönnetä myöskään toiminimille tai Ahvenanmaalaisille yrityksille eikä kasvuohjelmiin liittyviin yhteishankkeisiin.

Mitkä ovat Exhibition-projektiin hyväksyttäviä kustannuksia?

Exhibition-projektin kustannuksiksi hyväksytään hakijayrityksen messuosaston kustannukset, kuten suunnittelu- ja rekisteröintikulut, jotka merkitään yrityksen ostettuihin palveluihin, sekä hankkeen tilintarkastuskulut. Messuosaston kustannukset tulee voida yksilöidä ja niiden yhteys kirjanpitoon ja kustannustilitykseen todentaa.

Muita messuista aiheutuvia kustannuksia, kuten matka- ja tulkkikuluja, voidaan hyväksyä kertoimella, joka on enintään 20 % messuosaston kustannusten yhteismäärästä. Luovien alojen yrityksille voidaan tehdä poikkeuksia 20 prosentin sääntöön, mikäli messuosastosta ei synny merkittäviä kustannuksia vaan kustannukset painottuvat enemmän muihin kustannuksiin, kuten osallistumis- ja matkakuluihin. Muita kustannuksia ei tarvitse eritellä.

Kuinka hakea Exhibition Exploreria?

Exhibition Explorer -rahoitusta voi hakea Business Finlandin asiointipalvelussa. Haku tulee tehdä koordinoidusti, sillä kaikilla hakemuksilla, jotka liittyvät samaan Exhibition-hankkeeseen, on oltava yhteinen nimi.

Hakemuksessa tehdään projektin kustannusarvio. Kustannusarvioon merkitään pelkästään ostettavat palvelut sekä mahdolliset muut kustannukset, sillä esimerkiksi rahapalkkoja tai henkilösivukustannuksia ei Exhibition Explorer -projekteille hyväksytä. Kertauksena vielä tukiprosentit, jotka ovat ostopalveluiden kustannusten kohdalla 50 % ja muiden kustannusten kohdalla 20 % (paitsi, jos kyseessä on luovan alan yritys).

Kustannusarvion lisäksi hakemuksessa tulee ilmoittaa Exhibition-hankkeelle annetut konkreettiset tavoitteet, joita lähdetään toteuttamaan. Tavanomainen tavoite messuhankkeelle on esimerkiksi sen määrittäminen, montako potentiaalista jälleenmyyjää tai pilottiasiakasta messuilla tulisi tavoittaa.


Haluatko keskustella tästä aiheesta tai yleisesti julkisen rahoituksen mahdollisuuksista?

Siinä tapauksessa voit olla yhteydessä asiantuntijoihimme varaamalla maksuttoman rahoituskonsultoinnnin kanssamme:

Varaa maksuton rahoituskonsultointi TÄSTÄ »

Suomen parasta osaamista julkiseen rahoitukseen

Eniten onnistuneita hakemuksia, edistynein softa ja happotestatut prosessit. Näillä eväillä autamme useampia kasvuyrityksiä onnistuneelle rahoituspolulle, kuin kukaan muu.