Group Explorer -rahoituspalvelu on yksi Business Finlandin Explorer-tuoteperheen jäsenistä. Explorer-tuotteet on tarkoitettu yrityksille, jotka etsivät tuotteelleen, palvelulleen tai liiketoimintamallilleen uusia markkinoita ulkomailta. Kaikkien Explorer-tuotteiden yhdistävä tavoite on, että ne edesauttavat kansainvälistymistahtoisten yritysten kansainvälistymiseen liittyvien valmiuksien kehittymistä. Muita tuoteperheen jäseniä ovat asiantuntijan palkkaamiseen tarkoitettu Talent Explorer, asiantuntijapalveluiden ostamiseen tarkoitettu Market Explorer sekä yritysryhmän messuosallistumisiin tarkoitettu Exhibition Explorer.

Group Explorer: yhdessä kansainvälisille markkinoille

Group Explorerissa muodostetaan yritysryhmä, joilla on selkeä synergiayhteys. Tavoiteltavan markkinan laajuus on niin iso, ettei yksittäinen yritys pysty täyttämään tätä tarvetta. Tukea myönnetään 4–10 yrityksen ryhmälle. Yritysryhmä tarvitsee kontakteja ja asiantuntijapalveluja liiketoimintamahdollisuuden hyödyntämiseksi.

Tukiprosentti on pk-yrityksille 50 % sekä midcap- ja suuryrityksille 40 % hyväksytyistä kustannuksista. Tuen määrä on vähintään 2 500 euroa ja enintään 20 000 euroa yritystä kohden.

Rahoituksen avulla yritysryhmä voi testata tuotteidensa kiinnostavuutta markkinoilla, kehittää kansainvälistymisvalmiuksia ja verkostoitua sopivien kumppanien ja vaikuttajien kanssa. Hankkeessa voidaan myös suunnitella yhteistä liiketoimintamallia kansainvälisille markkinoille sekä kartoittaa mahdollisia jakelukanavia tai tapoja markkinoille menoa varten.

Millaisille yrityksille rahoituspalvelu on tarkoitettu?

Group Explorer on tarkoitettu  pk-, midcap. ja suuryrityksille, joilla on merkittävää kasvupotentiaalia omaava yhteinen tarjooma tai vahva halu selvittää yhdessä tunnistettavia kasvumahdollisuuksia. Rahoitus on tarkoitettu kansainvälistymis- ja kasvuhaluisille yrityksille, joilla on riittävät valmiudet kannattavan vientiliiketoiminnan harjoittamiseen.

Hakijayrityksillä tulee oma olla talous kunnossa (Rating Alfa vähintään A) ja riittävä rahoitus projektin rahoittamiseen sekä vähintään kahden Suomessa työskentelevän henkilön tiimi.

Haluatko selvittää julkisen rahoituksen rahoituskelpoisuutesi? Teimme helposti täytettävän maksuttoman pikatestin, pikatestin pääset täyttämään TÄSTÄ.

Millaisille yrityksille rahoituspalvelua ei ole tarkoitettu?

Group Explorer ei sovellu maksuvaikeuksissa oleville yrityksille eikä yrityksille, jotka ovat jo hyödyntäneet koko de minimis -ehtoisen rahoituksen kokonaismäärän, koska kyseessä on de minimis -ehtoinen rahoituspalvelu. Group Explorer -rahoitusta ei myönnetä myöskään toiminimille tai Ahvenanmaalaisille yrityksille tai jos toimialananne on maatalouden alkutuotanto, kalastus ja vesiviljely tai kalatalouden jatkojalostus ja kauppa.

Mitkä ovat ryhmähankkeeseen hyväksyttäviä kustannuksia?

Group Explorerin kulurakenne on hyvin saman tyyppinen kuin Market Explorerissa, ryhmähankkeessa yksittäisen yrityksen osuus voi olla kaksin kertainen verrattuna Market Exploreriin. Yleisesti hyväksyttäviä kustannuksia ovat ostopalvelut, joilla hankintaan palveluita esimerkiksi:

  • Kansainvälisten valmiuksien kehittämiseen
  • Tuotteen tai palvelun arvoverkon kartoittamiseen
  • Innovaation kiinnostavuuden testaamiseen markkinoilla
  • Uusiin toimijoihin tutustumiseen, tiedon keräämiseen sekä keskusteluihin yhteistyön ehdoista
  • Ulkopuolisen projektipäällikön palveluihin
  • Markkina- tai muiden selvitysten teettämiseen kohdemarkkinoilla

Kuinka hakea Group Exploreria?

Group Explorer -rahoitusta voi hakea Business Finlandin asiointipalvelussa. Haku tulee tehdä koordinoidusti, sillä kaikilla hakemuksilla, jotka liittyvät samaan Group-hankkeeseen, on oltava yhteinen nimi ja ulkoinen projektipäällikkö.

Hakemuksessa tehdään projektin kustannusarvio ja projektisuunnitelma. Kustannusarvioon merkitään pelkästään ostettavat palvelut sekä mahdolliset muut kustannukset, sillä esimerkiksi rahapalkkoja tai henkilösivukustannuksia ei Group Explorer -projekteille hyväksytä. 

Haluatko keskustella tästä aiheesta tai yleisesti julkisen rahoituksen mahdollisuuksista?

Siinä tapauksessa voit olla yhteydessä asiantuntijoihimme varaamalla maksuttoman rahoituskonsultoinnnin kanssamme:

Varaa maksuton rahoituskonsultointi TÄSTÄ »

Suomen parasta osaamista julkiseen rahoitukseen

Eniten onnistuneita hakemuksia, edistynein softa ja happotestatut prosessit. Näillä eväillä autamme useampia kasvuyrityksiä onnistuneelle rahoituspolulle, kuin kukaan muu.