Jokainen yrittäjä tietää, että yrityksen kassavirta on sen elämänlanka. Ilman vakaata ja hallittua kassavirtaa yrityksen toiminta ajautuu nopeasti vaikeuksiin. Tukirahoitusten osalta haasteeksi muodostuu usein sopivien rahoitusvälineiden löytäminen kasvun tukemiseksi, sillä useissa kasvurahoituksissa tuen saa vasta projektin päätteeksi, kun kulut ovat rasittaneet kassaa jo pidemmän aikaa.  

Tempo-rahoitus: Kansainväliseen kasvuun 

Tempo-rahoitus on suunnattu erityisesti alle 5-vuotiaille startup-yrityksille, jotka tähtäävät innovaatioidensa kanssa kunnianhimoisesti kansainvälisille markkinoille. Rahoituspalvelu tukee yrityksiä luomaan edellytyksiä kansainväliselle kasvulle ideoiden testaamisen, potentiaalisten asiakkaiden palautteen hankinnan ja kysynnän kartoittamisen kautta. Tempo-rahoituksen suurin etu yrityksen kassavirralle on etupainotteinen tukisumman maksaminen, joka voi olla enintään 70 % koko tuesta. Tämä tarkoittaa, että yritys saa merkittävän osan rahoituksesta käyttöönsä heti hankkeen alkuvaiheessa, mikä vahvistaa yrityksen kassatilannetta mahdollistaen tarvittavien riskien ottamisen, kuten rekrytoinnit. 

Tempo-rahoituksen hyödyntäminen edellyttää, että yrityksellä on selkeä visio ja suunnitelma innovaationsa kehittämiseksi ja kaupallistamiseksi sekä erinomainen toteuttava tiimi. Lisäksi on oltava vakuuttavaa näyttöä yrityksen kyvystä rahoittaa toimintaansa projektiin vaadittavan oman pääoman ehtoisen rahoituksen kautta  

T&K-laina: Nopeutta tuotekehitykseen 

T&K-lainarahoitus on toinen merkittävä instrumentti yritysten kasvun tukemiseksi, erityisesti tuotekehitysprojekteissa. Business Finland myöntää T&K-lainaa yrityksille, jotka kehittävät kunnianhimoisia uusia ja innovatiivisia tuotteita, palveluita, tuotantomenetelmiä tai liiketoimintamalleja. Tämä lainamuotoinen rahoitus auttaa yrityksiä nopeuttamaan kehitysprojektejaan ja tuo mahdollisuuden uudistaa olemassa olevia tuotteita tai palveluita. 

T&K-lainan etuna on sen joustavuus ja yrityksen kassavirtaa tukeva rakenne: lainasta maksetaan tyypillisesti 30 % ennakkoon, mikä tukee yrityksen kassavirtaa projektin kriittisissä alkuvaiheissa. Myös 6kk välein tehtävät välimaksatukset parantavat projektin toteutettavuutta. Laina on suunniteltu siten, että se vähentää yrityksen kehittämishankkeeseen liittyvää taloudellista riskiä, sillä epäonnistumisen tai hankkeen tulosten kaupallistamattomuuden tapauksessa laina voidaan osittain tai kokonaan jättää perimättä. 

Finnveran tarjoamat lainat ja takaukset 

Finnvera tarjoaa yrityksille monipuolisia lainavaihtoehtoja ja takauksia, jotka voivat olla hyödyllisiä yrityksen kasvuhankkeissa. Finnveran rahoitustuotteet on suunniteltu erityisesti pk-yritysten tarpeisiin, ja ne voivat olla tärkeitä työkaluja yrityksen kassavirran hallinnassa ja kasvun rahoittamisessa. Finnveran lainoja kannattaa harkita erityisesti silloin, kun yritys etsii joustavia ja kassavirtaa tukevia rahoitusvaihtoehtoja. 

Kasvurahoituksen huolellinen suunnittelu 

Yrityksen kasvun tukemiseen tarkoitetut rahoitusvälineet, kuten Tempo-rahoitus ja T&K-laina, tarjoavat merkittäviä etuja yrityksen kassavirralle. Näiden rahoitusvaihtoehtojen hyödyntäminen edellyttää kuitenkin huolellista suunnittelua ja realistista näkemystä yrityksen kehityssuunnitelmista. On tärkeää, että yritykset arvioivat rahoitusvaihtoehtojaan suhteessa omiin tarpeisiinsa ja rahoittajien ehtoihin. Jos yritys voi hyödyntää Tempo-rahoitusta ja T&K-lainaa, on todennäköistä, että muitakin rahoitusmahdollisuuksia on saatavilla. Siksi on viisasta tutkia kaikki saatavilla olevat rahoitusvaihtoehdot ja suunnitella rahoituksen haku huolellisesti, jotta se tukee parhaalla mahdollisella tavalla yrityksen kasvutavoitteita ja -suunnitelmia. 

Suomen parasta osaamista julkiseen rahoitukseen

Eniten onnistuneita hakemuksia, edistynein softa ja happotestatut prosessit. Näillä eväillä autamme useampia kasvuyrityksiä onnistuneelle rahoituspolulle, kuin kukaan muu.