Yrityksen rahoitusriskien hallinta

Yrityksen rahoitusriskien hallinta

Yrityksen rahoitusriskien hallinta viittaa prosesseihin ja toimenpiteisiin, joilla yritys pyrkii tunnistamaan, arvioimaan ja hallitsemaan rahoitukseen liittyviä riskejä. Nämä riskit voivat sisältää esimerkiksi korkotason muutokset, valuuttakurssien heilahtelut,...
Yrityksen rahoitusrakenne ja sen merkitys

Yrityksen rahoitusrakenne ja sen merkitys

Yrityksen rahoitusrakenne viittaa siihen, miten yrityksen varat on rahoitettu eli miten yhtiön pääoma on koostettu omasta pääomasta ja vieraasta pääomasta. Oma pääoma tarkoittaa yrityksen omistajien sijoittamaa pääomaa sekä yrityksen kerryttämiä voittovaroja. Vieras...
Yrityksen pääomarakenne ja tukirahoitus

Yrityksen pääomarakenne ja tukirahoitus

Yrityksen pääomarakenne viittaa siihen, miten yrityksen toimintaa rahoitetaan eri lähteistä saatavalla pääomalla. Pääomarakenne koostuu tyypillisesti omasta pääomasta, joka sisältää yrityksen osakepääoman ja kertyneet voittovarat, sekä vieraasta pääomasta, joka kattaa...
Yrityksen pitkän aikavälin rahoitussuunnitelma

Yrityksen pitkän aikavälin rahoitussuunnitelma

Yrityksen pitkän aikavälin rahoitussuunnitelma on strateginen dokumentti, joka kuvaa yrityksen rahoitustarpeet ja rahoituslähteet tuleville vuosille, yleensä kolmesta viiteen vuotta eteenpäin. Suunnitelma sisältää yksityiskohtaisen analyysin yrityksen tulevista...
ELY-keskusten aukeavat tukimahdollisuudet

ELY-keskusten aukeavat tukimahdollisuudet

ELY-keskukset, eli elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset, tarjoavat merkittävän tuen suomalaisille pk-yrityksille heidän kehittämistoimiensa ja investointiensa kautta. Uusia hakuja aukeaa alueittain ja ne ovat auki verrattain lyhyitä aikoja.   Käymme...