Yrityksen rahoitusrakenne ja sen merkitys

Yrityksen rahoitusrakenne ja sen merkitys

Yrityksen rahoitusrakenne viittaa siihen, miten yrityksen varat on rahoitettu eli miten yhtiön pääoma on koostettu omasta pääomasta ja vieraasta pääomasta. Oma pääoma tarkoittaa yrityksen omistajien sijoittamaa pääomaa sekä yrityksen kerryttämiä voittovaroja. Vieras...
Yrityksen pääomarakenne ja tukirahoitus

Yrityksen pääomarakenne ja tukirahoitus

Yrityksen pääomarakenne viittaa siihen, miten yrityksen toimintaa rahoitetaan eri lähteistä saatavalla pääomalla. Pääomarakenne koostuu tyypillisesti omasta pääomasta, joka sisältää yrityksen osakepääoman ja kertyneet voittovarat, sekä vieraasta pääomasta, joka kattaa...
Yrityksen pitkän aikavälin rahoitussuunnitelma

Yrityksen pitkän aikavälin rahoitussuunnitelma

Yrityksen pitkän aikavälin rahoitussuunnitelma on strateginen dokumentti, joka kuvaa yrityksen rahoitustarpeet ja rahoituslähteet tuleville vuosille, yleensä kolmesta viiteen vuotta eteenpäin. Suunnitelma sisältää yksityiskohtaisen analyysin yrityksen tulevista...
PK-yrityksen tukirahoitus

PK-yrityksen tukirahoitus

Tukirahoitus tarkoittaa taloudellista tukea, jota julkinen sektori, kuten valtio tai Euroopan unioni, myöntää yrityksille erilaisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Tämä tuki voi olla esimerkiksi suoria avustuksia, lainoja edullisin ehdoin tai takauksia. Tukirahoituksen...
Tase ja tukirahoitus

Tase ja tukirahoitus

Tase on yrityksen taloudellisen tilan yhteenveto, joka kuvaa tiettynä ajankohtana yrityksen varojen ja velkojen määrää. Tase jakautuu kahteen osaan: taseen vastaavaa-puoleen ja taseen vastattavaa-puoleen. Vastaavaa-puoli kertoo yrityksen varat, kuten käteisen,...