Työsuojelurahaston tutkimus- ja kehityshankkeet

Työsuojelurahaston tutkimus- ja kehityshankkeet

Työsuojelurahasto ja sen toiminta perustuvat työsuojelurahastolakiin. Rahaston toimintaa valvoo työsuojelusta ja sen valvonnasta vastaava ministeriö. Rahaston on tarkoitus ajaa tapaturmavakuutusvelvollisten työnantajien sekä kyseisten työnantajien palveluksessa...
Nuoret Innovatiiviset Yritykset (NIY)

Nuoret Innovatiiviset Yritykset (NIY)

Startupit hoi! Onko yritykselläsi uusi, lupaava, helposti skaalautuva liikeidea? Toimiiko liiketoimintakonsepti jo Suomessa tuottaen tulosta? Onko yrityksesi seuraava kansainvälinen menestystarina? Lukemalla tämän artikkelin saat nopeasti selville, millaisesta...
Maaseudun yritystuet: perustamistuki

Maaseudun yritystuet: perustamistuki

Maaseudun yritystuesta voivat hyötyä niin aloittavat yritykset kuin toimintaansa laajentavat tai kehittävät yrityksetkin. Tuen saaminen ei edellytä hakijoilta maatalouden harjoittamista. Maaseudulla sijaitsevia yrityksia tuetaan, jotta maaseuduille syntyisi elivoimaa...
Yrityksen kehittämisavustus – ELY-keskus

Yrityksen kehittämisavustus – ELY-keskus

Yrityksen kehittämisavustus on ELY-keskuksen myöntämä tuki, jota voidaan käyttää yrityksen kasvuinvestointeihin sekä muihin kasvu- ja kansainvälistymisedellytyksiä tukeviin kehittämistoimenpiteisiin. Avustusta myönnetään, jotta hakijayritys voisi toteuttaa...