Hankinnat julkisesti tuetuissa projekteissa

Hankinnat julkisesti tuetuissa projekteissa

Yritykset, jotka hakevat julkista tukea kehityshankkeisiinsa, saattavat huomata yllättäen muuttuvansa hankintayksiköksi. Tämä tapahtuu silloin, kun julkisen tuen osuus hankinnasta ylittää 50 prosenttia. Tällöin yrityksen on noudatettava hankintalakia (1397/2016), joka...
Julkisen rahoituksen 101 minuutissa

Julkisen rahoituksen 101 minuutissa

Tässä on noin kymmenen faktaa/kokemusta niille yrityksille ja yrittäjille, jotka eivät tiedä mitä julkisia tukia tai lainoja käyttää ja mitä ne vaativat. 1. Yritykset kasvavat hitaammin ja jopa kippaavat, koska rahoituksesta ei pidetä huolta. Grantsin missio on...