Grantsin toimittajapalvelu

Grantsin toimittajapalvelu

Toimittajapalvelumme avulla hoidat julkiseen kasvurahoituksen liittyvän kilpailutuksen, hankintojen dokumentoinnin, sopimisen ja raportoinnin yksityiskohdat kuntoon helpommin kuin koskaan.   Pienhankinnan virallinen kilpailutus Yritykset, jotka hakevat julkista...
Purkulauseke julkisen rahoituksen hakuprosessissa

Purkulauseke julkisen rahoituksen hakuprosessissa

Julkisen rahoituksen hakeminen on monimutkainen prosessi, joka vaatii yrityksiltä huolellista suunnittelua ja yksityiskohtien hallintaa. Tärkeä osa tätä prosessia on purkulausekkeen sisällyttäminen sopimuksiin. Mikä on purkulauseke? Yleisesti purkulauseke on ehto,...
Yrityksen riskiprofiili ja tukirahoitus

Yrityksen riskiprofiili ja tukirahoitus

Yrityksen riskiprofiili on kokonaisarvio siitä, kuinka suuria taloudellisia riskejä yritys kantaa ja kuinka hyvin se pystyy hallitsemaan näitä riskejä. Riskiprofiili muodostuu useista eri tekijöistä, kuten yrityksen toimialasta, markkinatilanteesta, kilpailuasemasta,...
Yrityksen rahoitusstrategia

Yrityksen rahoitusstrategia

Yrityksen rahoitusstrategia on suunnitelma, joka määrittelee, miten yritys aikoo hankkia tarvittavat varat toimintansa ylläpitämiseen, kasvuun ja kehitykseen. Se sisältää päätökset siitä, millaista rahoitusta yritys hakee, millä ehdoin ja mistä lähteistä....
Yrityksen rahoitusrakenne ja sen merkitys

Yrityksen rahoitusrakenne ja sen merkitys

Yrityksen rahoitusrakenne viittaa siihen, miten yrityksen varat on rahoitettu eli miten yhtiön pääoma on koostettu omasta pääomasta ja vieraasta pääomasta. Oma pääoma tarkoittaa yrityksen omistajien sijoittamaa pääomaa sekä yrityksen kerryttämiä voittovaroja. Vieras...