Käyttökate (EBITDA) ja tukirahoitus

Käyttökate (EBITDA) ja tukirahoitus

Käyttökate, tunnettu myös nimellä EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization), on yrityksen taloudellisen suorituskyvyn mittari, joka kuvaa yrityksen operatiivista tulosta ennen korkoja, veroja ja poistoja. Käyttökate keskittyy yrityksen...
Yrityksen kansainvälistyminen edesauttaa rahoitettavuutta

Yrityksen kansainvälistyminen edesauttaa rahoitettavuutta

Kansainvälistyminen tarkoittaa yrityksen toiminnan laajentamista ulkomaisille markkinoille. Tämä voi sisältää viennin ja tuonnin, ulkomailla tapahtuvan tuotannon, franchising-toiminnan tai tytäryhtiöiden perustamisen. Kansainvälistyminen on monivaiheinen prosessi,...
De minimis -tuet

De minimis -tuet

De minimis -tuet ovat Euroopan unionin komission määrittelemiä pieniä valtiontukia, jotka eivät vääristä kilpailua sisämarkkinoilla merkittävästi. De minimis -sääntöjen mukaan yritys voi saada tietyn enimmäismäärän tukea kolmen verovuoden aikana ilman, että tukea...