Yrityksen pääomarakenne ja tukirahoitus

Yrityksen pääomarakenne ja tukirahoitus

Yrityksen pääomarakenne viittaa siihen, miten yrityksen toimintaa rahoitetaan eri lähteistä saatavalla pääomalla. Pääomarakenne koostuu tyypillisesti omasta pääomasta, joka sisältää yrityksen osakepääoman ja kertyneet voittovarat, sekä vieraasta pääomasta, joka kattaa...
Yrityksen pitkän aikavälin rahoitussuunnitelma

Yrityksen pitkän aikavälin rahoitussuunnitelma

Yrityksen pitkän aikavälin rahoitussuunnitelma on strateginen dokumentti, joka kuvaa yrityksen rahoitustarpeet ja rahoituslähteet tuleville vuosille, yleensä kolmesta viiteen vuotta eteenpäin. Suunnitelma sisältää yksityiskohtaisen analyysin yrityksen tulevista...
Tase ja tukirahoitus

Tase ja tukirahoitus

Tase on yrityksen taloudellisen tilan yhteenveto, joka kuvaa tiettynä ajankohtana yrityksen varojen ja velkojen määrää. Tase jakautuu kahteen osaan: taseen vastaavaa-puoleen ja taseen vastattavaa-puoleen. Vastaavaa-puoli kertoo yrityksen varat, kuten käteisen,...
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI) ja tukirahoitus

Sijoitetun pääoman tuotto (ROI) ja tukirahoitus

Sijoitetun pääoman tuotto, englanniksi Return on Investment eli ROI, on taloudellinen mittari, jota käytetään arvioimaan sijoituksen kannattavuutta tai vertaamaan eri sijoitusten tehokkuutta. ROI lasketaan jakamalla sijoituksen tuottama nettohyöty sijoitetulla...
Osakepääoma ja tukirahoitus

Osakepääoma ja tukirahoitus

Osakepääoma on yhtiön perustamisvaiheessa tai myöhemmin osakeanneissa sijoittajilta kerättyä pääomaa, joka on sijoitettu yhtiön omaksi pääomaksi. Se muodostaa yhtiön osakeyhtiölain mukaisen pääomarakenteen perustan ja on merkitty yhtiöjärjestykseen sekä...