fbpx

Business Finlandin Explorer-tuoteperheeseen kuuluvat Market, Talent, Group ja Exhibition Explorer. Tuoteperheen tavoitteena on auttaa yrityksiä jalkautumaan kansainvälisille markkinoille. Rahoituksella voit palkata työntekijän, hankkia osaamista ostopalveluilla, osallistua ulkomailla ammattimessuille tai selvittää pk-yritysten ryhmänä yhteisen viennin mahdollisuuksia.

Päivitys syksylle 2020 on, että enää hakevalla yrityksellä ei tarvitse olla vyöllään täyttä tilikautta. Tämä on erinomainen asia erityisesti alkutaipaleen yrityksille.

Kaikkia Explorer-tuoteperheen tuotteita vaatimuksien osalta yhdistää se, että kaikki kuuluvat de minimis -tuen piiriin. De minimis -tuen määrä ei voi ylittää 200 000 euroa kuluvan ja kahden edellisen verovuoden ajanjaksolla. Rahoitusta ei voi käyttää toimialoilla, jotka on rajattu de minimis -rahoituksen ulkopuolelle (maatalouden alkutuotanto, kalastus ja vesiviljely).

Explorerilla voidaan rahoittaa myös ensimmäistä tilikauttaan kulkevia yrityksiä. Aikaisemmin yrityksellä tuli olla vähintään yksi kokonainen tilikausi takanaan, mutta näin ei ole enää. Toki on pystyttävä osoittamaan riittävä omarahoituskyky hankkeen läpiviemiseksi. Yrityksen taloudellinen tilanne tulee olla kunnossa, joten yrityksellä ei voi olla verovelkaa. Rating Alfa -luottokelpoisuusluokituksen tulee olla vähintään tasolla A. Kyseessä ei voi olla julkinen tai voittoa tavoittelematon organisaatio tai ahvenanmaalainen yritys.

Yrityksellä on oltava myös vähintään kahden henkilön työresurssi (pl. Exhibition Explorer), ja vähintään toisen pitää olla kokopäiväinen; toisen henkilön työpanos voi muodostua useamman henkilön osa-aikaisesta panoksesta.

Market Explorer:

Market Explorer tarkoitettu pienille ja keskisuurille yrityksille ja Midcap-yrityksille, jotka ovat aloittamassa kansainvälistymistä tai selvittävät uusia potentiaalisia vientimarkkinoita nykyiselle innovatiiviselle tuotteelle, palvelulle ja liiketoiminnalle. Market Explorerilla tuetaan ulkopuolista asiantuntemusta, joka kohdistuu suunnitteluun, selvityksiin ja kumppaniverkoston kartoittamiseen. Yritys voi ottamassa ensimmäisiä askeleita kohti kansainvälistymistä tai toimia jo kansainvälisesti.

Yrityksen on mahdollista käyttää Market Explorer -rahoitusta useammin kuin kerran.

Mihin ei:

Rahoituksella ei voi maksaa yrityksen omien työntekijöiden palkkoja tai juoksevia kuluja eikä ostaa asiantuntijapalveluita, jotka eivät kohdistu kansainvälistymisen vahvistamiseen. Rahoitusta ei voi myöskään käyttää operatiivisiin toimiin myynnissä ja markkinoinnissa, kuten käännöspalveluihin.

Esimerkki Market Explorer -rahoituksesta:

Business Finlandin myöntämän avustuksen määrä on Market Explorerissa 5000–10 000 euroa. Hakemuksen kokonaisbudjetti voi olla enintään 20 000 euroa.

ToimenpideHintaTukiprosenttiOmavastuuosuus
Markkinakartoitus10 000 €50%5 000 €
Markkina-analyysi ja kansainvälistymissuunnitelma20 000 €50%10 000 €

Lue tästä lisää Market Explorerista

Talent Explorer:

Talent Explorerilla voit palkata asiantuntijan yritykseesi tuomaan lisää tietoutta, jotta yrityksesi pystyisi etenemään uudelle kansainväliselle markkina-alueelle. Rahoituksella voidaan tukea vain palkattavan asiantuntijan kustannuksia ja siihen liittyviä sivukuluja sekä mahdollisia matkakuluja.

Rahoitusta voidaan käyttää erilaisiin toimenpiteisiin. Yritys voi rahoituksen avulla esimerkiksi tuottaa itselleen kansainvälistymissuunnitelman tai rahoituksella voidaan kartoittaa jälleenmyyjäverkostoa ja jakelukumppaneita. Palkattavan asiantuntijan tekemät lokalisointi- ja kilpailutilanteen selvitykset ovat hyväksyttäviä toimenpiteitä.

Yrityksen on mahdollista käyttää Talent Explorer -rahoitusta useammin kuin kerran.

Esimerkkinä kansainvälistymiseen palkattavan henkilön kuuden kuukauden projektin kokonaiskustannus, josta Business Finlandin tuki on 50 prosenttia.

ToimenpideHintaTukiprosenttiOmavastuuosuus
Asiantuntijan rekrytointi6kk x 4 500€ = 27 000 €50%13 500 €
Sivukulut8 100 €50%4 050 €
Matkakulut4 900 €50%2 450 €
Yhtensä40 000 €50%20 000 €

Lue tästä lisää Talent Explorerista

Hyväksyttävät kustannukset:

Palkatun henkilön palkkakulut, sivukulut, matkakustannukset.

Exhibition Explorer:

Exhibition Explorer on ryhmätuki pk -yrityksille, jotka osallistuvat yhdessä merkittävään kansainväliseen messutapahtumaan. Yrityksellä tulee olla halua kasvaa ja kansainvälistyä sekä riittävät valmiudet harjoittaa kannattavaa vientiliiketoimintaa.

Esimerkkinä yhden yrityksen kustannuseristä, kun he osallistuvat kansainvälisille messuille osana vähintään neljän tukikelpoisen yrityksen ryhmää.

ToimenpideHintaTukiprosenttiOmavastuuosuus
Osallistumismaksu20 000 €50 %10 000 €
Osaston suunnittelutyö14 000 €50 %7 000 €
Materiaalikustannukset14 000 €50 %7 000 €
Muut kustannukset maks. 20 %12 000 €50 %6 000 €
Yhteensä60 000 €50 %30 000€

Lue tästä lisää Exhibition Explorerista

Group Explorer

Group Explorerissa muodostetaan yritysryhmä, joilla on selkeä synergiayhteys. Tavoiteltavan markkinan laajuus on niin iso, ettei yksittäinen yritys pysty täyttämään tätä tarvetta. Tukea myönnetään 4–10 yrityksen ryhmälle. Yritysryhmä tarvitsee kontakteja ja asiantuntijapalveluja liiketoimintamahdollisuuden hyödyntämiseksi.

Rahoituksen avulla yritysryhmä voi testata innovaation kiinnostavuutta markkinoilla, kehittää kansainvälistymisvalmiuksia ja verkostoitua sopivien kumppanien ja vaikuttajien kanssa. Hankkeessa voidaan myös suunnitella yhteistä liiketoimintamallia kansainvälisille markkinoille sekä kartoittaa mahdollisia jakelukanavia tai tapoja markkinoille menoa varten.

Mahdollisuutena on myös ostaa ulkopuolisia palveluita, kuten ulkoistettu projektipäällikkö. Hyödyntää erilaisia konsultointipalveluita liiketoimintamallin tai kansainvälistymisvalmiuksien kehittämiseen sekä kohdemarkkinoiden markkina- ja muiden selvitysten tekeminen.

Explorer-tuoteperheen rahoitus ja loppuraportointi

Business Finlandin Explorer-tuoteperheen rahoitus on avustusta, jota ei tarvitse maksaa takaisin. Myönnetty rahoitus maksetaan takautuvasti toteutuneiden kustannusten perusteella, kun loppuraportointi projektista on tehty. Loppuraportoinnissa yrityksesi raportoi, kuinka päätösvaiheessa esitetyt tavoitteet on saavutettu.

Jos yrityksellänne on kansainvälistymisaikeita, varaa maksuton keskusteluhetki asiantuntijamme kanssa tästä

Lataa maksuton PK-yrityksen rahoitusopas

Millaista julkisrahoitusta ja tukea PK-yrityksen kehittämiseen on olemassa? Tiesitkö, että esimerkiksi palvelumuotoiluun on mahdollista saada julkista tukirahoitusta? Kevyen tutkimuksemme mukaan 88 % yrityksistä ei tätä tiedä.