Yrityksen pitkän aikavälin rahoitussuunnitelma

Yrityksen pitkän aikavälin rahoitussuunnitelma

Yrityksen pitkän aikavälin rahoitussuunnitelma on strateginen dokumentti, joka kuvaa yrityksen rahoitustarpeet ja rahoituslähteet tuleville vuosille, yleensä kolmesta viiteen vuotta eteenpäin. Suunnitelma sisältää yksityiskohtaisen analyysin yrityksen tulevista...
Rahoitussuunnitelma ja tukirahoitus

Rahoitussuunnitelma ja tukirahoitus

Rahoitussuunnitelma on yrityksen taloudellisen suunnittelun peruskivi, joka kuvaa yksityiskohtaisesti, miten yritys aikoo hankkia tarvittavat varat toimintansa rahoittamiseen ja investointien toteuttamiseen. Se sisältää tiedot sekä olemassa olevista että tulevista...
Rahoitussuunnitelma luo askelmerkit yrityksen kasvulle

Rahoitussuunnitelma luo askelmerkit yrityksen kasvulle

Rahoitussuunnitelma kuvaa kasvuun ja kansainvälistymiseen pyrkivän yrityksen rahoitusmahdollisuudet ja -vaihtoehdot useille seuraaville vuosille aikataulutettuna. Suunnitelma on aina yrityskohtainen ja se kertoo selkeästi ne rahoitusvaihtoehdot, jotka tukevat...
Julkinen kasvurahoitus – PK-yritysten kasvun käynnistäjä

Julkinen kasvurahoitus – PK-yritysten kasvun käynnistäjä

Oletko PK-yrityksen päätöksentekijä ja mietit, kuinka luotsata yrityksesi kohti kasvua ja uudistumista tulevana vuonna? Tuotekehitykseen, investointeihin sekä kansainvälistymiseen liittyvät päätökset ovat merkittäviä ja ne voivat jäädä toteutumatta resurssien...
Julkisen rahoituksen 101 minuutissa

Julkisen rahoituksen 101 minuutissa

Tässä on noin kymmenen faktaa/kokemusta niille yrityksille ja yrittäjille, jotka eivät tiedä mitä julkisia tukia tai lainoja käyttää ja mitä ne vaativat. 1. Yritykset kasvavat hitaammin ja jopa kippaavat, koska rahoituksesta ei pidetä huolta. Grantsin missio on...