Suomessa yrityksille oleva julkinen tukirahoituskenttä on todella laaja, pirstoutunut ja herkkä muutoksille. Asiakkaamme kertovatkin useasti rahoituskentän olevan kuin viidakko, josta on vaikea löytää sopivat instrumentit omalle yritykselle. Haluamme tästä syystä avata hieman tyypillisiä aloittavan yrityksen tukia, joita yrittäjä voi hyödyntää yritystoiminnan alkuvaiheissa.

Starttiraha

Starttiraha on TE-toimistolta haettava aloittavan yrittäjän tuki. Tuen tarkoituksena on turvata yrittäjän henkilökohtainen toimeentulo yritystoiminnan käynnistyksen ajaksi sekä siihen asti, että yrityksen kassanvirta vakiintuu. Starttiraha on peruspäivärahan suuruinen eli 33,78 euroa per päivä ja sitä maksetaan enintään viideltä päivältä kalenteriviikossa.

Starttirahaa on haettava hyvissä ajoin ennen yritystoiminnan aloitusta ja muistettava, että sitä ei ole tarkoitettu käytettävän liiketoiminnan kuluihin. Edellytyksen starttirahan saamiselle on päätoiminen yrittäjyys ja riittävät valmiudet aiottuun yritystoimintaan. Starttirahaa hakiessa arvioidaan yrityksen liiketoiminnan kannattavuus ja vaaditaan hyvin tehty liiketoimintasuunnitelma.

Koronapandemian vuoksi enimmäiskestoa on päätetty pidentää väliaikaisesti 18 kuukauteen, mikäli pandemian on aiheuttanut ongelmia yrityksen toimintaan. Pidennettyä starttirahaa voidaan myöntää kuitenkin, vain sellaisille yrityksille, joilla starttirahakausi on alkanut 1.5.2020 tai viimeistää 31.12.2020.

Huomio: Jos olet saanut TE-toimiston starttirahaa, niin et voi saada perustamistukea.

Palkkatuki

Palkkatuki on alueellisten TE-toimistojen myöntävä tuki. Palkkatuella TE-palvelut korvaavat työnantajalle osan työttömän työnhakijan palkkakustannuksista. Työnantaja voi saada palkkatukea vain sellaisen henkilön palkkaamiseen, joka on ilmoittautunut työttömäksi työnhakijaksi.

Tukijakson pituus riippuu palkattavan henkilön työttömyyden kestosta, vamman tai sairauden vaikutuksesta työsuoritukseen ja työnantajasta. Palkkatuki voi olla enintään 30 , 40  tai 50 prosenttia palkkauskustannuksista ja kestoltaan 6, 12 tai 24 kuukautta riippuen työttömyyden kestosta ja rekrytoitavan iästä.

Huomio: Palkkatuki on harkinnanvarainen tuki, jota TE-toimistot voivat myöntää käytettävissään olevien määrärahojen puitteissa.

Innovaatioseteli

Innovaatioseteli Business Finlandin tarjoama avustus yrityksille, joilla on uusi tuote- tai palveluidea, mikä omaa kansainvälistä kasvupotentiaalia ja yritys haluaa käyttää ulkopuolista osaamista hankkeen eteenpäinviemiseksi. Innovaatioseteli tarkoituksena on toimia kasvun tukena ja kannustaa uusiin innovaatioihin. Lähtökohtaisesti innovaatioseteli on tarkoitettu yrityksille, jotka eivät ole hakeneen julkista kehittämistukea aikaisemmin.

Setelin arvo on kokonaisuudessa 6200 euroa sisältäen arvolisäveron. Innovaatiosetelissä on omarahoitusosuus riippumatta projektin koosta. Omarahoitusosuus on aina 1000 euroa + alv. Omarahoitusosuus tulee maksaa palveluntuottajalle, kun projekti on päättynyt. Asiakkaan raportoinnin jälkeen voidaan lähettää 4000 euron lasku + alv Business Finlandille.

Innovaatioseteliä käytetään yleisesti asiantuntijapalveluiden hankintaan, joiden tyypillisiä käyttökohteita ovat:

 • ketterätuotekehitys
 • palvelumuotoilu
 • selvitys- ja mittauspalvelut

Innovaatioseteli ei sovellu oman yrityksen hankintoihin ja toimialojen kehittämiseen, jotka ovat rajattu de minimis -tuen ulkopuolelle (maatalouden alkutuotanto, kalastus tai vesiviljely). Asiantuntijapalvelut, joihin eivät liity innovaatiotoimintaa ovat myös kielletty.

Huomio: Innovaatioseteli kuuluu de minimis -tuen piiriin. Verovelkaa ei saa olla ja Alfa rating on oltava vähintään A sekä hakijayrityksellä että palveluntarjoajalla.

Maaseudun perustamistuki

Perustamistuki on yrityksen alkutaipaleentuki ja se myönnetään yrityksen käynnistämisvaiheen kuluihin. Perustamistukea voi saada myös toimiva yritys, jos päätetään lähteä harjoittamaan kokonaan uutta yritystoimintaa.

Maaseudun perustamistukea myönnetään tyypillisesti toimenpiteisiin kuten:

 • liiketoimintaan valmentavan neuvonnan ostamiseen
 • tuotekehityshankkeisiin
 • tuotannon pilotointiin
 • markkinointisuunnitelman laatimiseen
 • koemarkkinointiin
 • kansainvälistymisselvitykseen

Huomio: Ennen perustamistukea hakua on laadittava toteuttamiskelpoinen liiketoimintasuunnitelma.

Lisää perustamistuesta: https://grants.fi/blogi/maaseudun-yritystuet-perustamistuki/

Maaseudun investointituki

Maaseudun investointituen avulla aloittava yritys voi saada 20–40 % tukea investointihankkeensa kustannuksiin. Tukiprosentti vaihtelee riippuen yrityksen toimialasta ja tukivyöhykkeestä. Investointitukia voidaan hakea esimerkiksi seuraavanlaisiin investointeihin:

 • tuotantotilojen hankkimiseen tai rakentamiseen
 • koneiden ja muun käyttöomaisuuden hankintaan
 • aineettomiin investointeihin, kuten ohjelmistojen, patenttien ja valmistusoikeuksien hankintaan.

Huomio: Investoinnilla tulee olla aina merkitystä yrityksen perustamiselle, kasvulle tai kehittymiselle.

Lisää investointituesta: https://grants.fi/blogi/maaseudun-yritystuet-investointituki/

ELY-keskuksen yrityksen kehittämisavustus

ELY-keskus voi myöntää aloittaville yrityksille kehittämisavustusta kehittämistoimenpiteisiin ja investointeihin. Erityispainopisteenä avustuksen saamiselle on kansainvälistyminen ja halu kehittää kokonaisvaltaisesti liiketoimintaansa sekä valmiutta tarttua uusiin liiketoimintamahdollisuuksiin.

Huomio: Kehittämisavustus ei välttämättä sovellu parhaiten uusille yrityksille, sillä kehittämistoimenpiteisiin voidaan antaa tukea enintään 50 % avustuksen perusteena olevista menoista.

Lisää kehittämisavustuksesta: https://grants.fi/blogi/yrityksen-kehittamisavustus/

Tempo-rahoitus

Business Finlandin tarjoama Tempo-rahoitus sopii startup-, pk- ja midcap yrityksille, jotka haluavat kasvaa kansainvälisillä markkinoilla. Rahoitus on maksimissaan 50 000 euroa ja se kattaa 75 prosenttia koko projektin kustannuksista, jotka voivat olla maksimissaan 66 677 euroa. Tempo ei ole tyypillinen aloittavan yrityksen tuki, koska liiketoiminnasta tulee olla vahvat näytöt, kuten esimerkiksi tuotteesta toimiva MVP (Minimum Value Product).

Tempo-rahoituksessa on viisi ehtoa, jotka tulee täyttää, jotta rahoitusta voidaan saada:

 • Yrityksessä työskentelee täysipäiväisesti vähintään 2 henkilöä
 • Yritys on osakeyhtiö
 • Yrityksellä on innovatiivinen tuote, kilpailuetu ja kasvuvisio
 • Yritykselläsi on pääomarahoitus
 • De minimistuet ovat alle 200 000 euroa kuluvalta vuodelta ja kahdelta edelliseltä verovuodelta

Huomio: Tempo on kilpailtua ja vaikka yrityksesi vähimmäiskriteerit täyttyisivät tämä ei tarkoita automaattisesti rahoituksen saamista.

Lisää Tempo-rahoituksesta : https://grants.fi/tempo-rahoitus-webinaari/ ja https://grants.fi/blogi/business-finlandin-tempo-rahoitus-millainen-on-tyypillinen-tempo-projekti/

Finnvera yrittäjälaina

Yrittäjälaina on henkilökohtainen laina, joka voidaan myöntää usealle yrityksen perustajalle tai osakkaalle. Finnverassa tehdään ennen rahoituspäätöstä yritystutkimus, jonka tarkoituksena on selvittää yrityksen edellytykset kannattavaan liiketoimintaan. Yritystutkimuksessa käydään läpi yrityksen tavoitteet, strategiat, kehittämissuunnitelma ja markkinatilanne. Hyvin tehty liiketoimintasuunnitelma auttaa rahoitushakemuksen käsittelyä.

Yrittäjälainan kohdeyritys ei voi toimia varsinaisessa maatilataloudessa, metsätaloudessa eikä rakennusliiketoiminnan perustajaurakoinnissa. Kohdeyrityksellä tulee olla edellytykset kannattavaan liiketoimintaan ja sen on täytettävä EU:n Pk-yritystä koskevat kriteerit.

Finnvera edellyttää hakijalta seuraavia asioita:

 • hän on osakeyhtiön osakas, jonka osuus osakepääomasta ja äänivallasta on yleensä vähintään 20 % yrittäjälainalla rahoitetun sijoituksen tai osakekaupan jälkeen
 • hän työskentelee yhtiössä tai muussa osakeyhtiölain mukaan samaan konserniin kuuluvassa yhtiössä
 • hänen henkilökohtainen taloutensa on kunnossa.

Huomio: Yrittäjälainaa voidaan myöntää enintään 100 000 euroa yhtä luotonsaajaa kohden. Finnvera edellyttää 20 prosentin omarahoitusosuutta lainaa myöntäessä.

Lisää yrittäjälainasta: https://grants.fi/blogi/finnveran-yrittajalaina/

Tarvitsetko apua rahoitusviidakossa?

Mikäli haluat hyötyä meidän asiantuntemuksesta satojen asiakkaidemme kaltaisesti, niin suosittelemme varaamaan maksuttoman 15 min keskustelun asiantuntijamme kanssa tästä.

Suomen parasta osaamista julkiseen rahoitukseen

Eniten onnistuneita hakemuksia, edistynein softa ja happotestatut prosessit. Näillä eväillä autamme useampia kasvuyrityksiä onnistuneelle rahoituspolulle, kuin kukaan muu.