Yrityksen rahoitusstrategia

Yrityksen rahoitusstrategia

Yrityksen rahoitusstrategia on suunnitelma, joka määrittelee, miten yritys aikoo hankkia tarvittavat varat toimintansa ylläpitämiseen, kasvuun ja kehitykseen. Se sisältää päätökset siitä, millaista rahoitusta yritys hakee, millä ehdoin ja mistä lähteistä....
Yrityksen rahoitusriskien hallinta

Yrityksen rahoitusriskien hallinta

Yrityksen rahoitusriskien hallinta viittaa prosesseihin ja toimenpiteisiin, joilla yritys pyrkii tunnistamaan, arvioimaan ja hallitsemaan rahoitukseen liittyviä riskejä. Nämä riskit voivat sisältää esimerkiksi korkotason muutokset, valuuttakurssien heilahtelut,...
Osakepääoma ja tukirahoitus

Osakepääoma ja tukirahoitus

Osakepääoma on yhtiön perustamisvaiheessa tai myöhemmin osakeanneissa sijoittajilta kerättyä pääomaa, joka on sijoitettu yhtiön omaksi pääomaksi. Se muodostaa yhtiön osakeyhtiölain mukaisen pääomarakenteen perustan ja on merkitty yhtiöjärjestykseen sekä...
Oma pääoma ja tukirahoitus

Oma pääoma ja tukirahoitus

Oma pääoma on yrityksen taloudellisen rakenteen peruskivi. Se koostuu yrityksen omistajien sijoittamasta pääomasta, yrityksen kerryttämistä voittovaroista sekä mahdollisista arvonkorotuksista tai muista omiin pääomiin kirjattavista eristä. Oma pääoma on...
Liikevoitto ja tukirahoitus

Liikevoitto ja tukirahoitus

Liikevoitto on yrityksen tuloslaskelman erä, joka kuvaa yrityksen varsinaisen liiketoiminnan tulosta ennen rahoituseriä ja veroja. Se lasketaan vähentämällä liikevaihdosta myynnin kustannukset sekä liiketoiminnan muut kulut, kuten henkilöstökulut, vuokrat ja poistot....