Liikevaihto ja tukirahoitus

Liikevaihto ja tukirahoitus

Liikevaihto tarkoittaa yrityksen tietyn ajanjakson aikana myynnistä saamiaan tuloja ilman arvonlisäveroa ja muita myyntiin liittyviä veroja. Se kuvaa yrityksen tuotteiden ja palveluiden myynnistä kertyneen rahamäärän suuruutta ja on yksi keskeisimmistä mittareista...
Rahoitussuunnitelma luo askelmerkit yrityksen kasvulle

Rahoitussuunnitelma luo askelmerkit yrityksen kasvulle

Rahoitussuunnitelma kuvaa kasvuun ja kansainvälistymiseen pyrkivän yrityksen rahoitusmahdollisuudet ja -vaihtoehdot useille seuraaville vuosille aikataulutettuna. Suunnitelma on aina yrityskohtainen ja se kertoo selkeästi ne rahoitusvaihtoehdot, jotka tukevat...